V mesecu juliju se obeta nov zakon o varstvu osebnih podatkov

| 10. 6. 2019

Marca letos je Vlada RS oz. ministrstvo za pravosodje v javno obravnavo zainteresirani javnosti posredovala predlog dolgo pričakovanega novega zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Iz obrazložitve predloga je zastavljena časovnica, da naj bi bil nov zakon sprejet ter uveljavljen julija 2019. Predlagatelji zakona so si za cilj zastavili izvrševanje Splošne uredbe o varstvu podatkov (t.i. GDPR) v pravnem redu RS, tako da bi s sistemskega vidika bilo čimveč vprašanj urejenih ali rešenih v sistemskem zakonu. Enako kot s prejšnjim zakonom (ZVOP-1) je tudi pri novem ministrstvo zasledovalo načelo “vse na enem mestu”, kar naj bi zagotovilo posameznikom in zavezanim organizacijam celovit pregled nad vso pravno relevantno materijo v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

Kategorija: Novice, Zakonodaja


Jaz tebi!