Na 17. forumu obrti in podjetništva o nujnih ukrepih za rast in razvoj malega gospodarstva

| 10. 6. 2019

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je letošnje najpomembnejše Zahteve slovenske obrti in podjetništva predstavila vladi na 17. Forumu obrti in podjetništva, ki je bila v petek, 10. maja v Portorožu. 136 zahtev, ki pomenijo konkretne ukrepe za rast in razvoj malega gospodarstva, ki je s 117 tisoč poslovnimi subjekti in več kot 350 tisoč zaposlenimi hrbtenica slovenskega gospodarstva.

Na področju trga dela je med ključnimi zahtevami ustanovitev sklada za odpravnine delavcem, s čimer bi delodajalce razbremenili izplačil odpravnin v primerih odpovedi pogodbe o zaposlitvi. V OZS si že od leta 2015 prizadevamo tudi za ustanovitev paritetnega sklada za gradbeništvo po vzoru Nemčije, Avstrije in Italije. Med ključnimi zahtevami je tudi sistemska zakonska rešitev, ki bi vsem upokojenim obrtnikom omogočila uživanje celotne pokojnine ob hkratnem opravljanju samostojne dejavnosti.

Na področju zdravstvenega sistema pričakujemo drugačno ureditev regresnih zahtevkov zavodov do delodajalcev v primeru nesreče pri delu. V OZS si prizadevamo tudi za ureditev problematike poklicnih bolezni v povezavi s celovito prenovo zdravstvenega sistema, kar bo zagotovilo ustrezne varovalke za preprečitev poten­cialnih zlorab in nedokazanih odškodninskih zahtevkov do delodajalcev, ki bi lahko nastale zaradi pravilnika o poklicnih boleznih. Breme nadomestil v času bolniškega staleža pa naj preide z delodajalca na ZZZS po 20 koledarskih dni (sedaj je 30 delovnih dni).

Na področju davčnega sistema predlagamo uvedbo znižane stopnje davka od dohodkov pravnih oseb za mala podjetja. Zahtevamo tudi spremembo dohodninske lestvice in znižanje prispevkov, saj so obremenitve podjetij previsoke.

Na področju izobraževalnega sistema je med našimi zahtevami učinkovitejši sistem poklicnega izobraževanja in izobraževanja odraslih. Zagotoviti je treba tudi sredstva za sofinanciranje mojstrskih izpitov.

Za izboljšanje poslovnega okolja v Sloveniji pa je treba odpraviti številne nepotrebne administrativne ovire, ki dušijo slovensko gospodarstvo. Že več let zahtevamo tudi spremembo metodologije za izračun omrežnin, saj je po sedanji uredbi račun za vodo odvisen od zmogljivosti vodovodnega priključka in ne od dejanske porabe vode.

Predlagamo tudi, da so prevzemniki družinskih podjetij deležni enkratne finančne podpore v obliki nepovratnih sredstev po zgledu pomoči mladim prevzemnikom kmetij. Pri prehodu iz prve na drugo generacijo propadeta kar dve tretjini družinskih podjetij, s čimer je ogroženo tudi veliko število delovnih mest, saj družinska podjetja zaposlujejo 70 odstotkov aktivnega delovnega prebivalstva.

Povzeto iz https://www.ozs.si/novice/, avtorica Mira Črešnar.

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Novice


Jaz tebi!