Predložitev obračuna na podlagi samoprijave

| 10. 6. 2019

Samoprijava je davčni institut, ki zavezance za davek spodbuja, da morebitne pozneje ugotovljene nepravilnosti v obračunih davka (v nadaljevanju: obračun) sporočijo Finančni upravi RS. Zavezanec v tem primeru ni odgovoren za prekršek, mora pa izpolniti svojo realno davčno obveznost, kar pomeni, da bo ta povečana za obrestno mero v višini 3 % letno.

Davčni zavezanec, ki ni predložil obračuna oziroma podatki v vloženem obračunu niso bili pravilni, popolni ali resnični, lahko vsak trenutek predloži oziroma popravi obračun. Samoprijava je mogoča najpozneje do:

  • začetka davčnega inšpekcijskega nadzora,
  • vročitve odmerne odločbe,
  • začetka postopka o prekršku,
  • začetka kazenskega postopka.

Pogoj za učinkovanje samoprijave je, da zavezanec hkrati s samoprijavo plača tako premalo obračunan davek kot tudi pripadajoče obresti v višini fiksno določene letne obrestne mere (3 %). S samoprijavo se davčni zavezanec izogne kazni za prekršek. Samoprijava se lahko za isto obveznost vloži samo enkrat, razen v primeru, kadar plačnik davka predloži popravek obračuna davčnega odtegljaja, če se popravki nanašajo na različne prejemnike dohodkov.

Posebno prilogo oziroma obrazec za samoprijavo (izbira obrazca je odvisna od vrste obračuna) zavezanci izpolnijo in ga predložijo skupaj z obračunom oziroma popravljenim obračunom.

Predložitev obračuna v davčnem inšpekcijskem nadzoru

Zavezancu je dana možnost predložitve obračuna v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora po vročitvi zapisnika o davčnem inšpekcijskem nadzoru.

Davčni zavezanec, ki se strinja z ugotovitvami iz zapisnika, lahko v 20. dneh po vročitvi zapisnika predloži oziroma popravi obračun, ter hkrati plača davek, ugotovljen v predloženem oziroma popravljenem obračunu. Ob tem mora plačati tudi obresti od poteka roka za plačilo do predložitve obračuna oziroma popravljenega obračuna s fiksno obrestno mero v višini 5 % letno. Več o tem

http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/poslovanje_z_nami/davcni_postopek/#c4783

Kategorija: Novice, Računovodstvo in knjigovodstvo


Jaz tebi!