Predlog davčnih sprememb v javni obravnavi so 1. avgusta 2019

| 14. 8. 2019

PREDLOG DAVČNIH SPREMEMB V JAVNI OBRAVNAVI DO 1. AVGUSTA 2019

Finančno ministrstvo je v petek, 21. junija 2019 dalo v javno obravnavo že pred časom napovedane predloge sprememb davčnih zakonov, ki razbremenjujejo stroške dela, po drugi strani pa bolj obdavčujejo kapital. Medtem ko razbremenitev regresa že velja, bodo novi predlogi uveljavljeni prihodnje leto. Na pripombe javnosti bodo čakali do 1. avgusta 2019.

Gre za predloge sprememb zakonov o dohodnini, o davku od dohodkov pravnih oseb ter o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov. Parlamentarno pot naj bi začeli jeseni, poslanci naj bi jih obravnavali po nujnem postopku, uveljavitev pa je predvidena 1. januarja 2020.

Z namenom razbremenitve stroškov dela na finančnem ministrstvu predlagajo zvišanje splošne in dodatne splošne olajšave pri dohodnini ter spremembe dohodninske lestvice na način, da se v največji meri razbremeni srednji dohodkovni razred. Izpad prihodkov se bo nadomestil s povečanjem obremenitve kapitala, finančni minister Andrej Bertoncelj napoveduje tudi bolj učinkovito pobiranje davkov. Zvišala se bo tudi obdavčitev podjetij.

 

Zakon o dohodnini

Predvideno je zvišanje mej vseh petih davčnih razredov, v dveh se spreminjajo tudi stopnje davka, in sicer se v drugem in tretjem dohodninskem razredu obdavčitev znižuje s 27% na 26% oz. s 34% na 32%.

Splošna olajšava, ki jo lahko uveljavljajo vsi zavezanci, se bo zvišala s 3302,70 na 3500 evrov. Pri dodatni splošni olajšavi pa gredo spremembe v smeri, da se bo vsem dohodkom do višine 13.316,83 evra priznalo linearno zmanjšanje dodatne splošne olajšave glede na višino skupnega dohodka. S tem se bo zagotovilo, da zaposleni zaradi zvišanja minimalne plače ne bodo na slabšem.

Kapital bo po novem obdavčen bolj. Stopnja dohodnine od dohodkov iz kapitala, torej od obresti, dividend in dobičkov iz kapitala, se bo zvišala s 25% na 27,5%.

 

Podobno kot pri kapitalskih dobičkih se zvišuje tudi stopnja dohodnine od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem – s 25 na 27,5%. Prav tako se zvišuje odstotek normiranih stroškov, ki se priznavajo pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, in sicer z 10% na 15%.

 

Znižanje davčne osnove za samostojne podjetnike, ki v tekočem davčnem obdobju ne izkazujejo davčne izgube, bo po novem omejeno. Kot je zapisano v predlogu novele zakona o dohodnini, se zmanjšanje davčne osnove zaradi uveljavljanja olajšav in pokrivanja prenesene davčne izgube v davčnem obdobju omejuje na 65% davčne osnove od dohodka iz dejavnosti. V enakem deležu je predvidena tudi omejitev znižanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, kar pomeni, da se osnova za obdavčitev vedno določi vsaj v višini 35% davčne osnove.

 

Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov

Tako kot pri kapitalskih dobičkih se tudi stopnja davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov zvišuje s 25 na 27,5%. V primeru odsvojitve izvedenega finančnega instrumenta po dopolnjenih petih letih imetništva se bo stopnja davka znižala na 20%, po dopolnjenih desetih letih na 15%, po dopolnjenih 15 letih na 10%, po dopolnjenih 20 letih pa na 0%. Za odsvojitev izvedenega finančnega instrumenta v prvem letu imetništva bo še naprej treba plačati 40% davka.

 

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb

Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb se bo po predlogu zvišala za eno odstotno točko, torej z 19% na 20%.

Dodatno se tako kot pri samostojnih podjetnikih uvaja omejitev zmanjšanja davčne osnove zaradi uveljavljanja davčnih olajšav (za investicije in raziskave ter razvoj) in pokrivanja prenesene davčne izgube na 65% davčne osnove. S tem se v Sloveniji uvaja minimalna obdavčitev dohodkov pravnih oseb v višini sedmih odstotkov, saj bo vedno obdavčenih najmanj 35% prihodkov podjetij.

Kategorija: Davki, Novice


Jaz tebi!