Zaposlovanje državljanov Srbije po novem

| 6. 9. 2019

1.septembra 2019  se je pričel izvajati že sklenjeni Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Sloveniji in Protokol о izvajanju Sporazuma med slovensko in srbsko vlado o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v naši državi. Ta prinaša bolj organiziran in bolj urejen način posredovanja ter zaposlovanja delavcev po vzoru zaposlovanja delavcev iz BIH.

Po sporazumu se bodo lahko v Sloveniji zaposlovali samo tisti državljani Srbije, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih v Srbiji. Izjema bodo visoko strokovni delavci, ki jih bodo delodajalci želeli zaposliti in jih tudi primerno plačati. Sezonski delavci, denimo tisti, ki delajo v gradbeništvu ali kmetijstvu, se bodo načeloma morali vrniti v Srbijo. Letno število sprejetih delavcev bo na podlagi stanja in gibanj na trgu dela ter izraženih potreb delodajalcev določilo ministrstvo za delo.
V skladu s sporazumom bo delavec lahko dobil dovoljenje za tri leta, z možnostjo podaljšanja, delovno dovoljenje za prebivanje pa bodo delavci morali pridobiti ločeno. Delodajalec bo moral z njim skleniti pogodbo o zaposlitvi za najmanj eno leto. Pri tem bo imel možnost trimesečnega poskusnega dela, v tem obdobju bo lahko delavca, če z njim ne bo zadovoljen, odpustil brez posebnih razlogov, po treh mesecih pa le po zakonu o delovnih razmerjih. Po prvem letu bo imel delavec prost dostop do trga dela, torej ne bo več vezan na enega delodajalca in si bo lahko poiskal boljšo zaposlitev, ustanovil gospodarsko družbo ali se zaposlil pri agenciji za posredovanje dela, vendar si bo moral novo zaposlitev v Sloveniji poiskati v 30 dneh oziroma do poteka obdobja, v katerem bo upravičen do denarnega nadomestila za brezposelnost, v nasprotnem bo začet postopek za vrnitev delavca v Srbijo.

Za izdajo delovnega dovoljenja bo zaprosil slovenski delodajalec, ki bo tudi kril stroške postopke izdaje dovoljenja. Slovenski delodajalec bo pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje prijavil prosto delovno mesto, obveščanje o njem, izbira in vabilo kandidatov pa se bo opravilo v Srbiji.

Delavcu, ki bo odpuščen iz krivdnih razlogov, bo delovno dovoljenje razveljavljeno in se bo moral takoj vrniti v Srbijo, razen če bo izpolnjeval pogoje za nadomestilo za brezposelnost. Delavcu, ki bo izgubil zaposlitev zaradi neizplačila plače ali drugih kršitev pogodbe na strani delodajalca, bo delovno dovoljenje še veljalo, če se bo v 30 dneh zaposlil pri drugem delodajalcu za enako delovno mesto, za katero je bilo dovoljenje izdano, ter se bo vključil v socialno zavarovanje.

Delavec bo v primeru brezposelnosti brez svoje krivde lahko iskal drugo zaposlitev, če bo imel pravico do nadomestila za čas brezposelnosti. Če v času prejemanja nadomestila ne bo našel druge zaposlitve, se bo moral vrniti v Srbijo.

Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Petra Weber, Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana

Svetovalka SPOT SPOT svetovanje Obalno-kraške regije

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, SPOT


Jaz tebi!