FURS začel s sankcijami zaradi neizvedbe vpisa v register dejanskih lastnik

| 3. 10. 2019
Obstoječi poslovni subjekti so morali do 19. 1. 2018 izvesti vpis v register dejanskih lastnikov. Tistim, ki tega niso storili, je FURS začel pošiljati plačilne naloge.
Kazni za nevpis v register dejanskih lastnikov (Vir: Pixabay)

Kazni za nevpis v register dejanskih lastnikov (Vir: Pixabay)

Finančna uprava RS je začela s pošiljanjem plačilnih nalogov tistim poslovnim subjektom, ki niso izvedli obveznega vpisa v register dejanskih lastnikov.

Vpis v register dejanskih lastnikov

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) v 44. členu določa obveznost vzpostavitve registra dejanskih lastnikov, ki ga vodi AJPES. Namen vodenja tovrstne evidence je v zagotavljanju transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov pa tudi onemogočanje zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma.

Kdo je dejanski lastnik? Gre za vsako fizično osebo, ki je končni lastnik poslovnega subjekta; ki ga nadzira ali kako drugače obvladuje. Lahko gre tudi za fizično osebo, v imenu katere se izvaja transakcija.

Za obstoječe poslovne subjekte je bilo določeno, da morajo tovrstni vpis izvesti najkasneje do 19. 1. 2018. Novoustanovljeni poslovni subjekti morajo tak vpis izvesti v roku 8 dni od ustanovitve.

Komu ni treba posredovati podatkov o dejanskih lastnikih?

  • samostojnim podjetnikom;
  • enoosebnim družbam z omejeno odgovornostjo, če je pri tem fizična oseba lastnik in edini direktor te družbe;
  • posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost (zasebni športni delavci, zasebni zdravniki, odvetniki, notarji, samozaposleni v kulturi itd.);
  • neposrednim in posrednim uporabnikom proračuna;
  • gospodarskim družbam na organiziranem trgu, na katerem morajo skladno z zakonodajo EU ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu.

Globa za neizveden vpis

Kazen za pravne osebe, ki vpisa niso izvedle, znaša 6.000 do 60.000 €, kazen za odgovorno osebo pa 400 – 2.000 €.

Vir: GZS

Kategorija: Finance, Novice


Jaz tebi!