Redno usposabljanje voznikov, 8. februar 2020

| 5. 12. 2019
Redno usposabljanje voznikov je obvezno in ga morajo kandidati opravljati vsakih pet let v obsegu 35 ur ali vsako leto v trajanju najmanj 7 ur. Usposabljanje morajo kandidati opraviti pred iztekom veljavnosti spričevala, ki potrjuje redno usposabljanje.
Na OOZ Sežana bomo organizirali usposabljanje za voznike 8. februarja 2020 ob 13. uri. 
 
Redno usposabljanje se izvaja v obliki obiskovanja obveznega tečaja in praktične izvedbe zahtevanih ciljev po katalogu znanj, potrebnih za pridobitev temeljnih kvalifikacij in izvajanje rednega usposabljanja.

Brez celotne vloge ni možen pristop k usposabljanju.

KOTIZACIJA: redna cena usposabljanja znaša 65,00 EUR (plus DDV). Za člane Območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana s poravnano članarino znaša cena 20,00 EUR (plus DDV), za zaposlene pri članih OOZ Sežana 35,00 EUR. Za člane ostalih Območno obrtno-podjetniških zbornic in njihove zaposlene znaša 45,00 EUR (plus DDV). Po članskih cenah lahko člani OOZ Sežana prijavijo eno osebo.

Preverite datum veljavnosti na svojem vozniškem dovoljenju. Pravočasno se prijavite.

Kategorija: Iz dela zbornice, Izobraževanje


Jaz tebi!