Poslovna odličnost kot pomembna konkurenčna prednost

| 3. 12. 2019

Odlične organizacije nenehno dvigujejo meje možnega. Negujejo kulturo doseganja izjemnih rezultatov, skrbijo za blagostanje ljudi in ohranjanje okolja. Odlične organizacije se ne osredotočajo le nase. Vse, kar delajo, delajo tudi za svoje okolje in družbo kot celoto. Vsakodnevno in dolgoročno udejanjajo načela poslovne odličnosti in prispevajo k njihovemu nadaljnjemu razvoju.

Pri  uvajanju poslovne odličnosti v vse procese v podjetju je ključno vodstvo podjetja. Odlične organizacije imajo voditelje, ki oblikujejo prihodnost in jo udejanjajo, pri čemer dajejo zgled za njihove vrednote in etiko organizacije ter vseskozi zbujajo zaupanje. So fleksibilni in organizaciji omogočajo, da predvidi in se pravočasno odzove na dogodke, s čimer zagotavljajo njeno stalno uspešnost. Nikakor pa ne gre zanemariti ostale dejavnike, ki pomembno vplivajo na doseganje predvidenih rezultatov.

Pri razumevanju in obvladovanju poslovne odličnosti si pomagamo z modelom odličnosti  EFQM, ki omogoča zaposlenim razumeti vzorčno-posledične povezave med tem, kaj njihova organizacija dela in rezultati, ki jih dosega. Model je pragmatičen in praktičen, razvit je bil z vodilnimi organizacijami zato, da bi spodbudili stalno izboljševanje. Na modelu EFQM temelji tudi nagrada Republike Slovenije za poslovno odličnost − PRSPO. Načela poslovne odličnosti so:

 1. Dodajanje vrednosti za odjemalce: Odlične organizacije dosledno dodajajo vrednost za odjemalce z razumevanjem, predvidevanjem in izpolnjevanjem potreb in pričakovanj ter izkoriščanjem priložnosti.
 2. Ustvarjanje trajnostne prihodnosti: Odlične organizacije z izboljševanjem uspešnosti svojega delovanja pozitivno vplivajo na svet okoli sebe in s tem tudi na gospodarske, okoljske ter družbene razmere v skupnostih, s katerimi so v stiku.
 3. Razvijanje sposobnosti organizacije: Odlične organizacije krepijo svoje sposobnosti z uspešnim upravljanjem s spremembami znotraj in zunaj svojih meja.
 4. Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti: Odlične organizacije ustvarjajo višjo vrednost in raven uspešnosti svojega delovanja s stalnim izboljševanjem in stalnim inoviranjem, tako da vključijo ustvarjalni potencial svojih deležnikov.
 5. Vodenje z vizijo, navdihom in integriteto: Odlične organizacije vodijo ljudje, ki oblikujejo in udejanjajo prihodnost ter so zgled vrednot in etičnih načel organizacije.
 6. Agilni menedžment: Odlične organizacije so splošno priznane zaradi svoje sposobnosti prepoznavanja ter uspešnega in učinkovitega odzivanja na priložnosti in tveganja.
 7. Doseganje uspehov z nadarjenostjo zaposlenih: Odlične organizacije cenijo svoje zaposlene ter ustvarjajo kulturo njihovega opolnomočenja za doseganje tako ciljev organizacije kot njihovih osebnih ciljev.
 8. Trajno ohranjanje izjemnih rezultatov: Odlične organizacije na svojem področju delovanja trajno dosegajo izjemne rezultate, ki izpolnjujejo tako kratkoročne kot dolgoročne potrebe vseh njihovih deležnikov.

Strukturiran pristop k spraševanju o uspešnosti delovanja organizacije in dinamičen ocenjevalni okvir ter močno managersko okolje predstavlja Radar. Logika Radar v splošnem določa, da mora organizacija:

 • v svoji strategiji določiti, katere rezultate želi doseči;
 • načrtovati in razvijati integriran nabor utemeljenih pristopov za doseganje želenih rezultatov v sedanjosti in prihodnosti;
 •  sistematično udejanjati in razširjati pristope za zagotavljanje njihove uvedbe;
 •  ocenjevati in izboljševati udejanjene in razširjene pristope na podlagi spremljanja ter analize doseženih rezultatov in dejavnosti stalnega učenja.

 

Slovenija je poslovno odličnost prepoznala kot pomemben temelj v doseganju globalne konkurenčnosti, tako za gospodarstvo kot za javni sektor (v najširšem pomenu) in posameznika. Zato je septembra 2018 sprejela strategijo poslovne odličnosti 2018-2030, ki v povezavi z Strategijo razvoja Slovenije 2030 sledi cilju zagotavljanja kakovostnega življenja za vse.

Rast števila odličnih organizacij prispeva k izboljšanju globalne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in dvigu ravni blagostanja v slovenski družbi.

Strategija poslovne odličnosti v Sloveniji je namenjena prav vsem, tako zasebnim kot javnim organizacijam, skupinam, posamezniku, skratka vsakemu izmed nas, ki si prizadeva za izboljšanje, nadgradnjo, povezovanje, iskanje novih priložnosti, ki torej želi biti odličen. Ni pomembna samo kakovost, temveč tudi razlikovanje od standardnega − to je tisto, kar lahko na koncu pomeni ključno razliko. Za to, da dosežemo želene rezultate, so predvideni številni raznoliki načini nagovarjanja javnosti in izvajanja aktivnosti, s katerimi bomo krepili zavest o odličnosti. H ključnim vrednotam je pomembno dodati tudi vrednoto odličnosti, ki jo lahko izoblikujemo in negujemo le vsi skupaj. Prizadevati si moramo za to, da bomo krepili, kar imamo radi, da bosta odgovornost in trajnost vedno spoštovani, da bomo ohranjali našo pestrost, okolje, varnost, kakovost življenja, spodbujali nišne preboje in ne nazadnje negovali naš jezik in kulturo, saj verjamemo, da lahko skupaj »Čutimo odličnost«.

Vir:Strategija Poslovne odličnosti 2018-2030 (MGRT)

Petra Weber, Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana

Svetovalka SPOT SPOT svetovanje Obalno-kraške regije

________________________________________________________________________________________________

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije

Kategorija: Novice, SPOT


Jaz tebi!