Računovodski in davčni obračun za l. 2019 s spremembami zakonodaje

| 20. 12. 2019

OOZ Sežana organizira izobraževanje na temo

»Računovodski in davčni obračun  za l. 2019 s spremembami zakonodaje «, ki bo v petek, 17. januarja 2020 s pričetkom ob 9. uri v prostorih OOZ Sežana.

Predavateljica:

Predavateljica:

Jasmina Malnar Molek,

svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Predavateljica ima več kot 25 let delovnih izkušenj s področja financ, računovodstva in davkov, ki jih je pridobila v družinskem podjetju in finančni organizaciji.

Davčni zavezanci so dolžni sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. letno poročila skladno z veljavno zakonodajo.

Cilj seminarja je ponuditi davčnim zavezancem strokovno praktičen seminar (delavnico) z napotki in priporočili za pripravo računovodskega in davčnega obračuna. Opozorili vas bomo, na kaj morate biti pozorni pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2019, hkrati pa vas bomo seznanili z novostmi, ki bodo stopile v veljavo 1.1.2020.

Odgovarjali bomo tudi na zastavljena vprašanja in skupaj z udeleženci skušali odpraviti morebitne dileme, s katerimi se srečujete ob izdelavi računovodskih izkazov in davčnega obračuna.

Program:

I. ZGD-1 in SRS

 Sestavljanje računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS

 Poročanje AJPES

 Objava letnih poročil

 Spremembe SRS

II. Davčni obračun

 Davčna osnova

 Davčno priznani/nepriznani prihodki

 Davčno priznani/nepriznani odhodki

 Rezervacije, odpisi terjatev in prevrednotenje finančnih naložb

 Amortizacija

 Plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo

 Poslovanje s povezanimi osebami

 Davčne olajšave

 Posebnosti pri normirancih

III. Davčne spremembe

Seminar je namenjen:

 direktorjem podjetij,

 samostojnim podjetnikom,

 vodjem računovodskih služb,

 vodjem računovodskih servisov,

 računovodjem,

 knjigovodjem in

 vsem, ki sodelujejo pri izdelavi zaključnega računa.

Čas trajanja:

 4 šolske ure + 15 min odmor

KOTIZACIJA: Za člane Območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana s poravnano članarino znaša cena 25,00 EUR (plus DDV), za člane Območno obrtno-podjetniških zbornic in njihove zaposlene znaša 50,00 EUR (plus DDV); Za nečlane pa znaša 70,00 EUR (plus DDV). Po članskih cenah lahko člani OOZ Sežana prijavijo eno osebo, za ostale zaposlene velja cena 35,00 EUR (plus DDV) po osebi.

Prijave na izobraževanje sprejemamo na spletni strani OOZ Sežana in na e-mail klementina.krizman@ozs.si. Več informacij na tel. št 05-620-28-50.

Kategorija: Novice


Jaz tebi!