Katalog

S 1.7.2014 obvezeno CE označevanje jeklenih in aluminijastih konstrukcij (SIST EN 1090-1)

| 24. 2. 2014

S 1.7.2014 začne veljati obvezno CE označevanje jeklenih in aluminijastih konstrukcij. Ključni pogoj, da lahko proizvajalec jeklene konstrukcije označi proizvod z oznako CE, je, da ima vzpostavljen in certificiran sistem kontrole proizvodnje. Proizvajalci, ki do 1.7.2014 ne bodo pridobili certifikata, ne bodo mogli izdelane jeklene konstrukcije označiti s CE znakom ter posledično tudi ne bodo smeli dobaviti jeklene konstrukcije na trg oziroma na gradbišče.

Osnova za CE označevanje jeklenih konstrukcij sta standarda:

  • SIST EN 1090-1: Izvedba jeklenih konstrukcij in aluminijastih konstrukcij – 1. del: Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij,
  • SIST EN 1090-2: Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij – 2. del: Tehnične zahteve za izvedbo jeklenih konstrukcij.

Ker se začetek uporabe standarda SIST EN 1090-1 in postopkov ugotavljanja skladnosti, ki se nanaša na obrtnike v kovinsko-predelovalni panogi – npr. montaža, varjenje, izdelava manjših strojev/konstrukcij tiče večjega števila naših članov, se je Sekcija kovinarjev pri OZS odločila, da na to temo v mesecu marcu oz. aprilu 2014 organizira seminar s predstavitvijo načina izpolnjevanja obveznosti in tako svojim članom omogoči čim cenejši in kar se da celovit pristop.

O točnih pogojih, času, kraju, vsebini in  ceni seminarja bodo člani obveščeni naknadno, pogoji pa bodo objavljeni tudi na spletni strani OZS- Sekcija kovinarjev.

Člani, ki so zainteresirani za udeležbo na seminarju, sekcija kovinarjev pri OZS prosi, da zaradi organizacijskih pogojev svojo potencialno udeležbo že pred uradno prijavo javijo na e-naslov:  valentina.melkic@ozs.si.

V nadaljevanju je objavljenih nekaj linkov, kjer si lahko preberete dodatne podrobnosti (naloge za proizvajalca in priglašenega organa, shemo certifikacijskega postopka ipd.):

http://www.tuv-sud.si/si/storitve-v-industriji/jeklene-in-aluminijaste-konstrukcije-en-1090-1

http://www.i-var.si/certificiranje/podjetij/1090

http://www.imk.si/html/certificiranje_jeklenih_konstrukcij.htm

http://www.qtechna.si/sl/certificiranje-podjetij-po-sist-en-1090-1.html

Prosimo vas, da o tem obvestite vse naše zainteresirane člane.

Kategorija: Zakonodaja


Jaz tebi!