Kategorizacija nastanitvenih obratov

| 4. 3. 2020

Kategorizacija nastanitvenih obratov je urejena s Pravilnikom o kategorizaciji nastanitvenih obratov. Prvega oktobra 2018 je stopil v veljavo nov Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov. Bistvena novost, ki jo je prinesel nov pravilnik, je uvedba standardov Hotelstars za hotele, posodobljeni pa so tudi standardi za ostale nastanitvene obrate. Za prenočišča, planinske koče, mladinske, počitniške, delavske in druge domove ter za mladinske hotele (IYHF) kategorizacija ni obvezna.

Kategorizacija je obvezna za naslednje skupine nastanitvenih obratov:

– hoteli, moteli, penzioni in gostišča,

– kampi,

– apartmaji – počitniška stanovanja in počitniške hiše,

– sobe,

– kmetije z nastanitvijo in

– marine

Kategorija posameznega obrata se označuje z zvezdicami. Edina izjema so kmetije z nastanitvijo, pri katerih se kategorija označuje z jabolki. Kategorizirani nastanitveni obrati morajo imeti na zunanji strani objekta ali v prostoru za sprejem gostov nameščeno tablo z označbo kategorije. Z ustrezno kategorijo pa morajo biti obrati označeni tudi v cenikih in trženjskih in promocijskih komunikacijah. Kategorizacija se opravi elektronsko preko spletne aplikacije e-kategorizacija. Aplikacija predstavlja urejen javno dostopen seznam tistih nastanitvenih obratov, ki so uspešno zaključili postopek elektronske kategorizacije. Javni dostop omogoča izpis kategoriziranih nastanitvenih obratov glede na tip nastanitve, kraj, ulico, občino ipd. Postopek kategorizacije se začne z registracijo in vpisom. Če je v enem nastanitvenem obratu več različnih tipov nastanitev, je treba registracijo in celoten postopek izvesti za vsak različen tip posebej (apartma, soba ipd.).

Aplikacija e-kategorizacija je sestavljena iz treh delov:

– evidenčni list (kjer se vpišejo splošni podatki nastanitvenega obrata in enak tip nastanitvenih enot);

– kategorizacijski list (kjer se označijo tisti elementi, ki jih nastanitvene enote izpolnjujejo);

– poročilo (kjer sistem izračuna doseženo kategorijo).

Postopek kategorizacije je uspešno zaključen, ko je poročilo shranjeno. Uspešno zaključeno kategorizacijo je treba natisniti in jo podpisano (po potrebi žigosano) shraniti v nastanitvenem obratu. Sistem omogoča tudi poizkusno preverjanje izpolnjevanja pogojev za določeno kategorijo v obliki testne kategorizacije, ki pa ne more nadomestiti redne kategorizacije. Testno kategorizacijo, ki ni formalna in je namenjena je zgolj kot pomoč pri preverjanju kakovosti za nastanitvene obrate, je treba ustrezno izbrati v postopku registracije. Za formalno kategorizacijo se je potrebno ponovno registrirati in izvesti celoten postopek.

Pravilnik o kategorizaciji določa, da se vsi nastanitveni obrati do treh zvezdic oziroma jabolk lahko samoocenijo, nastanitvene obrate višjih kategorij pa morajo oceniti usposobljeni ocenjevalci. Ocenjevalci so turistični strokovnjaki z večletnimi izkušnjami v turizmu in so ustrezno usposobljeni za ocenjevanje nastanitvenih obratov. Ocenjevalca vsak nastanitveni obrat po lastni presoji izbere iz registra ocenjevalcev in se z njim domeni za ocenitev nastanitvenega obrata.

Kategorizacija nastanitvenega obrata, pri katerem je obvezna ocena ocenjevalca velja 5 let. Kategorizacija nastanitvenega obrata, pri katerem zadostuje samoocenitev, velja do spremembe kategorije.

Vir: Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov

Petra Weber, Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana

Svetovalka SPOT SPOT svetovanje Obalno-kraške regije

________________________________________________________________________________________________

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije

 

Kategorija: Novice, SPOT


Jaz tebi!