Izšel je informator za mesec April 2020

| 11. 4. 2020

Izšel je Informator za mesec April 2020, ki je za člane dostopen na spletni strani OOZ Sežana/Informator.

IZ VSEBINE INFORMATORJA:

Uvodnik:

Nujno zagotoviti likvidnost podjetij in odpraviti varovalke iz mega zakona

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije pozdravljamo ukrepe vlade, ki so bili oblikovani s ciljem pomagati tudi mikro in malim podjetjem, samostojnim podjetnikom ter samozaposlenim. Vendar pa z varovalkami v megazakonu nismo zadovoljni, zato smo na srečanju delodajalskih organizacij z ministri na Brdu pri Kranju ponovno apelirali na vlado, da jih odpravi v naslednjem paketu, saj si želimo, da bodo cilji vlade tudi dejansko doseženi. Predlagali smo tudi ukrepe, s katerimi bi zagotovili likvidnost podjetij.

”Po srečanju ocenjujemo, da bodo ključne pripombe OZS in ostalih delodajalskih v naslednjem mega zakonu vendarle upoštevane. Ponovno poudarjam, da bomo lahko vsi skupaj normalni zaživeli po koncu epidemije le, če se bo gospodarstvu uspelo ponovno zagnati in če bomo ohranili delovna mesta. Prav zato si želimo, da bodo nekatere nesmiselne varovalke iz megazakona odpravljene. Za svojo uspešnost podjetja ne smejo biti kaznovana, ampak nagrajena,” je ob zaključku srečanja na Brdu pri Kranju poudaril predsednik OZS Branko Meh in izpostavil nekatere nujne ukrepe za zagotavljanje likvidnosti podjetij. »Država naj subvencionira najemnine za poslovne prostore, nemudoma je treba omogočiti hitre kredite za obratna sredstva ter urediti plačilno disci

Državni zbor je na seji 2. 4. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Veljati bo pričel naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, predvidoma 11. 4. 2020. Ukrepi iz zakona veljajo od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020, razen če zakon ne določa drugače, pri čemer se bo veljavnost zakona podaljšala za 30 dni, v kolikor epidemija do 15. 5. 2020 ne bo preklicana.

  1. Temeljni dohodek Upravičenci: samostojni podjetniki (zav. podlaga 005) in družbeniki poslovodne osebe (zav. podlaga 040), polno zavarovani preko dejavnosti. Ne velja za delne s.p.-je, popoldanske s.p.-je, delne upokojence ipd. Višina: 350 eur za marec, 700 eur za april in 700 eur za maj Omejitev: upravičenec mora imeti porav

plino, in sicer na način, da bi se DDV plačal šele po plačani realizaciji. Odlog obveznosti pa naj velja tudi za lizing hiše, tako kot za banke. Vse te storitve morajo biti za kreditojemalce in lizingojemalce brezplačne,” je med drugim predlagal predsednik Meh. SID banka trenutno kreditira samo velika podjetja, zato je Meh apeliral, da se krediti omogočijo tudi malim in mikro podjetjem ter samostojnim podjetnikom. Tudi Slovenski podjetniški sklad bi že moral imeti zagotovljena sredstva za kreditiranje, a jih še nima. Po besedah ministra Počivalška bodo tudi to v najkrajšem možnem času uredili.

V OZS si seveda želimo, da so že sprejeti ukrepi res le prvo poglavje nadaljevanke in da bodo v naslednjem paketu upoštevane ključne pripombe OZS, ki jih izpostavljamo v nadaljevanju. Vlada je sicer danes napovedala, da bo drugemu svežnju ukrepov sledil še tretji.

  1. Menimo, da zakon ne sme destimulirati delodajalcev, da ne bodo uspešni, le zato, da bodo upravičeni do povračila nadomestila plače za delavce, ki so bili na čakanju na delo oz. da ga ne bodo morali vračati. Po zaključku epidemije je treba gospodarstvo spodbujati k novemu zaposlovanju in ustvarjanju čim več prihodkov, saj bo imela od tega koristi tudi

nane obveznosti do FURS na dan uveljavitve zakona. Način uveljavljanja: elektronsko oddana izjava na FURS najkasneje do 31. 5. 2020 (če zavezanec želi prejemati dohodek mesečno odda izjavo skladno s spodnjimi roki). Predlog izjave bo dostopen na eDavkih, predvidoma 14. 4. 2020. Izjava se javno objavi na spletnih straneh FURS. Vsebina izjave: Izjava, da je upravičenec po tem zakonu in da zaradi epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. Bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti pomeni: – vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov upravičenca v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020, ali – vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov upravičenca v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju

država. 2. Opozarjamo, da so nekateri v tem času postali davčni dolžniki izključno zaradi epidemije in ti ne bodo upravičeni do temeljnega dohodka. Predlagamo, da se določi nek znesek, ki ga lahko upravičenec dolguje ali pa se določi drug presečni datum. 3. Omejevanje višine nadomestila navzgor in navzdol se ne zdi pravično do delavcev, zato naj se ta omejitev odpravi. Vsak delavec naj prejme nadomestilo v višini 80 % osnove. 4. Delodajalci bodo zaradi nelikvidnosti (naročniki ne plačujejo že zapadlih računov) imeli težave z zalaganjem nadomestila. Predlagamo, da se vzpostavi mehanizem, da bo ZRSZ nadomestilo izplačeval direktno delavcem ali pa naj delodajalcem nakaže akontacijo. 5. Glede na vse te obremenitve pa naj država povrne še dohodnino in sorazmerni del regresa za leto 2020 za obdobje, ko bodo delavci na čakanju na delo. 6. Predlagamo tudi, da se prekinitev čakanja na delo v zakonu ne omejuje na 7 zaporednih dni v mesecu. Delodajalci naj o tem sami odločajo, saj sami najbolje poznajo delovne procese v podjetju.

Vir: OZS

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Iz dela zbornice, Izobraževanje, Novice, Podjetniški portret meseca, Zakonodaja


Jaz tebi!