Katalog

Obvestilo za inštalaterje – energetike glede vgradnje toplotnih črpalk

| 28. 2. 2014

Eko sklad bo je petek 28. 2. 2014 objavil javni poziv za subvencioniranje v Uradnem listu, in na svoji spletni strani. V javnem pozivu je med drugim predvideno, da morajo biti monterji toplotnih črpalk vpisani v seznam pooblaščenih podjetij pri ARSO. Ko je bil javni razpis že oddan v objavo, se je na urgenco Sekcije instalaterjev- energetikov pri OZS EKO sklad vseeno premislil in na podlagi mnenja ARSO pristal na kompromisno rešitev in sicer za vgradnjo kompaktnih toplotnih črpalk (hermetično zaprti sistemi) ta vpis ni potreben. Za vgradnjo vseh ostalih toplotnih črpalk (odprtih) pa bo moral izvajalec izpolnjevati ta pogoj ali pa bo moral z računom dokazati, da ta pogoj izpolnjuje njegov podizvajalec, ki je vršil posege v toplotni črpalki povezane s fluoriranimi toplogrednimi plini. Poenostavljeno to pomeni, da vsi tisti izvajalci tovrstnih del, ki še nimajo rešenega vpisa v seznam na ARSO lahko vseeno izvajajo ukrepe v skladu z javnim pozivom subvencioniranja EKO sklada (to velja za letošnji razpis). EKO sklad teksta javnega poziva ni več mogel spreminjati, je to obrazloženo v obrazcu »vloga«, ki je sestavni del javnega poziva in bo objavljen na spletni strani Eko sklada. OZS ne predvideti, kako bo prihodnje leto, zato vsem izvajalcem vseeno priporoča, da v letošnjem letu opravijo potrebno usposabljanje, izpit in vpis v seznam na ARSO. V ta namen je OZS kot pooblaščeni izvajalec tega usposabljanja in izpitov prilagodil izvajanje teh aktivnosti

Za dodatne informacije pokličite na OOZ Sežana, 05 73 00 0630 ali na OZS, Sekcija inštalaterjev – energetikov, Janko Rozman, 01 5830 540.

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Gradbeništvo


Jaz tebi!