Janša: Ali bo dve milijardi poroštev dovolj, ostaja neznanka

| 28. 4. 2020

DZ je začel obravnavo drugega paketa ukrepov ob epidemiji novega koronavirusa, ki med drugim prinaša državna jamstva za posojila podjetij. Kratkoročno bo dve milijardi evrov jamstev zadoščalo, je dejal premier Janez Janša. Ali je to vsota, ki omogoča slovenskemu gospodarstvu zagotavljanje likvidnosti tudi srednjeročno, pa ne ve nihče. To je namreč odvisno od tega, koliko časa bo trajala epidemija.

Predlog zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije novega koronavirusa predvideva oblikovanje jamstvene sheme v višini dveh milijard evrov, s katero bo država jamčila za najem posojil podjetij pri poslovnih bankah.

Ali je dve milijardi evrov dovolj za to, da slovensko gospodarstvo ohranimo likvidno?” se je vprašal premier Janez Janša. Kratkoročno je to dovolj, da podjetja in posamezniki, ki se ukvarjajo s poslovno dejavnostjo, ne bodo posegali po ukrepih, kot so zapiranje proizvodnje, ki je še perspektivna, ali odpuščanje zaposlenih, je odgovoril.

Pri posojilih mikro, majhnih in srednjih podjetij bo država jamčila do višine 80 odstotkov glavnice, pri velikih podjetjih pa do 70 odstotkov glavnice. To bo veljalo za posojila z ročnostjo do pet let, sklenjena od razglasitve epidemije do 31. decembrom letos, namenjena pa izključno financiranju osnovne dejavnosti podjetja.

Ali bo znesek zadoščal tudi na srednji in dolgi rok, pa v tem trenutku ne zna odgovoriti nihče. To je odvisno od tega, kako bodo ocenjene posledice epidemije in koliko časa bo ta trajala, je povedal Janša.

Ali bo dve milijardi evrov poroštev zadoščalo, ostaja neznanka, je povedal premier Janez Janša.
Ali bo dve milijardi evrov poroštev zadoščalo, ostaja neznanka, je povedal premier Janez Janša.FOTO: Urad vlade za komuniciranje

Predlog zakona prinaša tudi pomoč lokalnim skupnostim, ki so po Janševih besedah v času epidemije odigrale izredno pomembno vlogo. Povprečnina, ki se iz državnega proračuna izplačuje občinam glede na število prebivalcev, se bo zvišala za približno šest odstotkov. Zvišanje bo veljajo za nazaj, od 1. januarja dalje, razliko pa bodo občine prejele do konca maja.

Vendar pa sredstva od višjih povprečnin niso namenjena za odpravljanje posledic epidemije. “To so sredstva, ki jih občine potrebujejo za normalno delovanje, stroške zaradi epidemije pa bomo poskušali nasloviti posebej,” je napovedal premier.

Naslovil je tudi vprašanje financiranja ukrepov za blažitev posledic epidemije in ohranitev delovanja gospodarstva. “Jasno je, da od t. i. koronske obveznice, za katero bi solidarnostno jamčila celotna EU, ne bo nič,” je ugotovil. Omenja pa se kombinacija uporabe naslednjega evropskega poračuna skupaj s skladom za obnovo.

DZ ima na dnevnem redu današnje seje tudi popravke zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije novega koronavirusa in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Z njimi se med drugim širi nabor upravičencev do dodatkov za prizadete zaradi epidemije.

Vir:24UR

Kategorija: Finance, Korona virus, Novice


Jaz tebi!