Spet v šolo: Takšna so navodila države učiteljem in učencem

| 11. 5. 2020

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo sta pripravila smernice in navodila za ravnatelje vrtcev pred ponovnim zagonom. Priprave za ponovno odprtje vrtcev bodo potekale med 11. in 15. majem, tako morajo vrtci zaradi organizacije dela od staršev pridobiti podatke o številu otrok, ki jih bodo z 18. majem vključili v vrtec, število pa morajo prek aplikacije posredovati ministrstvu do torka.

Priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) bodo ključna pred ponovnim odprtjem vrtcev, obsegajo pa med drugim tudi zdravstvene omejitve, ukrepe za preprečevanje okužb, priporočila za zaposlene, priporočila za oblikovanje skupin in igranje na prostem ter priporočila za prihod in odhod iz vrtca.

Uvedli bodo manjše stalne skupine otrok, tako bo v prvi starostni skupini do osem otrok, v drugi do deset. Vzgojne skupine se bodo po teh priporočilih nahajale v ločenih prostorih, kolikor bo mogoče, pa bo treba tudi med otroci iste skupine vzdrževati razdaljo. Tudi za ležalnike priporočajo, naj otroci uporabljajo vedno iste, med njimi pa mora biti ustrezna razdalja, je razvidno iz dokumentov, ki jih je pridobila STA.

ljubljana01.06.09, ekonomska sola ljubljana, ucenci, dijaki, foto: nik rovan | Avtor: Nik RovanNIK ROVAN

NIJZ je v navodilih poleg splošno znanih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe, kot je redno umivanje in razkuževanje rok, določil tudi, da naj tja prihajajo le zdravi otroci in zaposleni. Upoštevanje razdalje vsaj 1,5 do dva metra je navedena za zaposlene, za otroke in vzgojitelje v isti skupini pa priporočeno, kolikor bo to mogoče. Poleg tega za zdaj odsvetujejo uporabo zunanjih igral, otroci si ne bodo delili igrač, prav tako ne bodo uporabljali igrač, ki se jih ne da očistiti. Bivanja v naravi in ostale dodatne dejavnosti do nadaljnjega ne bodo izvajali.

Posebnosti bodo tudi pri načrtovanju odhodov in prihodov, da ne bi prihajalo do gneče, dopuščena bo tudi možnost sprejema otrok na prostem. Zaposlenim v vrtcih priporočajo uporabo zaščitnih mask pri srečevanju z drugimi sodelavci in starši otrok, pri menjavi plenic bo obvezna uporaba zaščitnih rokavic za enkratno uporabo.

Osnovna šolaTi otroci najbrž ne bodo smeli v šoloMed priporočili za vrtce je tudi načrtovanje čim več dejavnosti na prostem, različne skupine naj bi bile tam ob različnem času. NIJZ je izdal tudi priporočila glede priprave hrane v vrtcih, ki vsebujejo številne varnostne ukrepe za osebje v kuhinji in vzgojiteljice, ki bodo hrano razdeljevale otrokom. Potrebno zaščitno opremo bo vrtcem zagotovila civilna zaščita.

Zavod za šolstvo priporoča, da naj vzgojitelji aktivnosti usmerjajo tako, da bodo otroci pridobili občutek zaupanja in varnosti, ker bo vrnitev v vrtec po tako dolgem času pravzaprav podobna

Glede neposrednih aktivnosti vzgojiteljev in strokovnih delavcev pa zavod predlaga, naj ne hitijo z izvajanem programa, ker vseh predvidenih ciljev v tem letu ne bo mogoče uresničiti. Med priporočenimi dejavnostmi je čim več gibanja v naravi, pogovorov z otroki, organizacija dela po kotičkih. Posebej pa opozarjajo še na dodatno pozornost do otrok iz ranljivih skupin in dodajajo, da je v teh razmerah način dela in pristop do otrok pomembnejši od načrtovane vsebine.

Učenci v šoli | Avtor: ProfimediaPROFIMEDIA

Za učence prvega triletja in devetih razredov osnovnih šol, ki naj bi se kmalu vrnili v šole, bodo veljali številni ukrepi za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom. Pouk bo za vsako skupino potekal le v eni učilnici, kjer bodo učenci pojedli tudi malico. Učne skupine bodo manjše, devetošolci pa bodo morali zunaj učilnic nositi maske.

Navodila, ki jih je na podlagi priporočil NIJZ in Zavoda RS za šolstvo izdalo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, določajo, da smejo pouk obiskovati le zdravi učenci in učitelji brez znakov akutne okužbe dihal.

Ob ponovnem vstopu v šolo morajo učenci prinesti podpisano izjavo staršev, da v zadnjih 14 dneh niso imeli katerega od simptomov covida-19 in da niso bili v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba z novim koronavirusom, izhaja iz dokumenta, ki ga je pridobila STA.

Vrnitev v šolo oz. na delovno mesto odsvetujejo vsem učencem oz. zaposlenim na šoli, ki imajo v družini ali istem gospodinjstvu osebo z zdravstvenimi omejitvami. Učencem, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih, bo šola prilagodila delo.

Šole bodo morale iz razredov oblikovati manjše učne skupine oz. največ 15 učencev v eni skupini. Za prvo triado NIJZ priporoča manjše skupine do največ deset učencev.

Pred začetkom pouka bo treba učilnice temeljito prezračiti, nato pa spet vsako uro oz. po možnosti ves čas. Uporabljale se bodo lahko samo učilnice z umivalnikom, ki naj bo opremljen z milom, brisačkami za enkratno uporabo in košem za odpadke. Biti bodo morale tudi dovolj velike za ohranjanje zadostne medsebojne razdalje.

Dijaki v srednji šoli | Avtor: ProfimediaPROFIMEDIA

Vsakemu razredu oz. učni skupini bo za čas epidemije dodeljena matična učilnica, v kateri bo zanje potekal pouk za vse predmete. Določene jim bodo tudi sanitarije. Pouk v računalniških učilnicah in laboratorijih se razen za demonstracije ne bo izvajal. Zlasti prve triade naj imajo pouk tudi na prostem, če vremenske razmere to dopuščajo.

Med šolskimi odmori učenci učilnic sicer ne bodo zapuščali. Tam bodo pojedli tudi malico, ki jo bo razdelil učitelj ali dežurna oseba. NIJZ priporoča, naj bodo malice pripravljene enoporcijsko, da v razredih ne bo na primer mazanja na kruh. Kosilo bo potekalo v jedilnici, vendar v njej istočasno ne bo smelo biti preveč oseb.

Vsi zaposleni in starejši od 12 let bodo morali nositi zaščitno masko. Zaposleni jih bodo morali nositi ves čas, devetošolci pa zunaj matične učilnice učne skupine. Na več mestih bodo nameščeni razkužilniki za roke, razkužilo bo moralo biti na voljo v vsaki učilnici. Zaščitno opremo bo zagotovila civilna zaščita. Glede načina njenega prevzema bodo šole obveščene naknadno.

Površine in predmete, ki se jih učenci in zaposleni pogosteje dotikajo, bo treba razkuževati večkrat dnevno. Čiščenje prostorov bo sicer potekalo enkrat dnevno.

Učenci v šoli | Avtor: ProfimediaPROFIMEDIA

NIJZ priporoča, naj učenci v šolski objekt vstopajo posamično. Šola naj po možnosti uporabi več vhodov ter pripravi talne označbe za vzdrževanje primerne medsebojne razdalje. V šolske prostore bodo lahko vstopali samo učenci in zaposleni, ostali pa le po potrebi in predhodni najavi. Morebitne govorilne ure bodo potekale po telefonu ali prek spleta.

Za zdaj velja, da naj bi pouk za učence prvega triletja stekel 18. maja, 25. maja pa naj bi v šole odšli še učenci devetih razredov osnovne šole. Dokončen sklep o tem mora sicer sprejeti še vlada, ki naj bi o tem odločala v sredo ali četrtek. Njena odločitev bo odvisna od razvoja epidemije koronavirusa.

Za učence od četrtega do osmega razreda bodo šole še naprej izvajale izobraževanje na daljavo. Izjema so učenci teh razredov z učnimi težavami, za katere bodo lahko šole od predvidoma 25. maja izvajale dopolnilni pouk in druge oblike pomoči.

Vir: STA

Kategorija: Korona virus, Novice


Jaz tebi!