Številni otroci spet v šoli, v srednjih šolah želijo ‘dvigniti psihološko plat maturantov’

| 18. 5. 2020
Nov teden je prinesel postopno normalizacijo življenja, potem ko so več tednov strogi protikoronski ukrepi omejevali številne aktivnosti. Še vedno veljajo številni ukrepi, ki se nanašajo na medosebno razdaljo, higieno in podobno, so se pa z današnjim dnem v šole vrnili številni otroci, na javnih površinah je dovoljeno varno zbiranje do 50 ljudi, vrata so odprle številne trgovine in manjše nastanitve, prav tako so se lahko na trening vrnili vsi športniki.

Izobraževanje na daljavo zaradi epidemije covida-19 se je zaključilo za učence prvih treh razredov in dijake zaključnih letnikov srednjih šol, ki so se  danes vrnili v učilnice. Vrata so odprli tudi vrtci, kamor se je vrnila približno polovica malčkov, ter fakultete in dijaški domovi.

Nadaljujejo se tudi izobraževalni programi za odrasle, vrata so odprli zavodi za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, višje strokovne šole ter glasbene šole. Te obiskuje kar 26.000 učencev.

Pouk v osnovnih šolah se je danes začel za 64.497 učencev prve triade oziroma 34,4 odstotka vseh šolajočih. Ker je osnovna šola obvezna, so se morali v šolo vrniti vsi otroci, z izjemo tistih, ki sodijo v rizične skupine. Slednji imajo še naprej pouk na daljavo, za njihove starše pa iz tega izhaja pravica, da glede izostanka v službi koristijo razpoložljive možnosti iz delovne zakonodaje.

V četrtek zvečer je vlada preklicala epidemijo covida-19, ki je bila razglašena 12. marca. V veljavi pa ostajajo vsi zaščitni ukrepi za preprečitev širjenja virusa, ki niso bili preklicani.

Smernice za preprečevanje širjenja okužbe je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje, v javnosti pa so sprožila nemalo negodovanja in opozoril o njihovi neizvedljivosti. Kljub temu so ravnatelji zagotovili, da bodo skušali upoštevati vsa.

Med drugim v šolah pouk za vsako skupino poteka le v eni učilnici, kjer učenci pojedo tudi malico. Učne skupine so manjše, zaposleni morajo nositi maske, prostore redno zračijo. Skupine so manjše tudi v vrtcih, kjer je priporočeno, da se čim več dejavnosti izvaja na prostem. Poleg tega za zdaj odsvetujejo uporabo zunanjih igral, otroci si ne delijo igrač, prav tako ne uporabljajo igrač, ki se jih ne da očistiti.

Kako pouk poteka v srednjih šolah?

V Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana so pouk za zaključne letnike in maturante organizirali tako, da so dijake razdelili po skupinah, v katerih je največ 13 dijakov. Dijakom ob vhodu v šolo po navedbah ravnatelja Gvida Jagra razdelijo zaščitno opremo oz. zaščitno masko.

“Njihove urnike smo priredili tako, da so na šoli največ tri do štiri ure. V prvem tednu potekajo priprave na maturo kot tudi popravljanje ocen za nazaj, zadnji letniki s tem tednom zaključujejo pouk, naslednji ponedeljek, 25. maja, bo podelitev spričeval,” je pojasnil Jager.

Na šoli, ki jo obiskuje skupaj 520 dijakov, je okoli 120 dijakov zadnjih letnikov. Četrti letniki imajo poklicno maturo za vse strokovne štiriletne programe. Poleg tega na šoli vzporedno tečejo še zaključni izpiti za triletne poklicne programe in dvoletne programe nižjega poklicnega izobraževanja.

Poleg vsega, kar je potrebno v zvezi z znanjem in pripravo na maturo, je treba po njegovem mnenju dvigniti psihološko plat dijakov, ki niso bili v stiku s šolo. Namreč matura je vsaj v polovičnem deležu tudi psihološki preizkus in ne zgolj preizkus znanja, je prepričan.

Tudi ravnateljica Gimnazije Vič Ljubljana Alenka Krapež izpostavlja, da je v tem trenutku poleg vsega najpomembnejša psihološka priprava dijakov. V šoli, ki jo obiskuje okoli 750 dijakov, od tega 190 maturantov, so razrede sicer razdelili na polovične skupine, v katerih je več kot deset dijakov.

“Učitelji so poklicani, urnik smo prilagodili skupinam in zahtevam zaščitnih ukrepov, kot so zaščitne maske. V razredu je največ 15 stolov, ki so oddaljeni eden od drugega dva metra, v šolo lahko vstopajo skozi štiri različne vhode,” je pojasnila Krapeževa.

Na šoli so sicer vse dijake četrtih letnikov povabili, da pridejo v šolo, jim poslali razporeditve v skupine, ker so organizirali pouk samo za obvezne in izbirne maturitetne predmete, ostali predmeti so se že zaključili.

V klopi Prve gimnazije Maribor se je danes vrnilo 183 dijakov in dijakinj. “Nekateri so prišli že zjutraj k prvima dvema urama, ki sta namenjeni izbirnim predmetom, ob 9.30 pa še vsi ostali,” je povedal ravnatelj Herman Pušnik. “Imamo prilagojen urnik, za dijake pa smo poskrbeli v skladu s priporočili in navodili tako NIJZ kot ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.”

Prva jutranja srečanja v gimnazijskih prostorih so bila prijetna. “Veseli so, da so spet skupaj s profesorji in profesoricami in verjamem, da bomo ta teden, ko je pouk, in v naslednjih tednih, ko so priprave na maturo, z njimi zelo dobro delali,” je prepričan ravnatelj.

Po njegovih besedah čaka tako dijake kot profesorje do mature še veliko dela, a meni, da je komunikacija v živo bolj sproščena, zato bo lažje delati. Oddelke in maturitetne skupine so razdelili na več delov in tako zasedli vse prostore šole. “V nekaterih delih nam zmanjkuje profesorjev, ampak smo to rešili tako, da smo povečali obseg ur, vskočili pa smo tudi nekateri, ki sicer nimamo toliko obveze,” je dejal.

V Šolskem centru Novo mesto, po številu dijakov največji srednješolski ustanovi v državi, ki jo zadnje šolsko leto sicer obiskuje skupaj 3145 dijakov, je prihod k današnjemu vnovičnemu pouku s pripravami na maturo napovedalo 685 od skupaj 840 maturantov.

Njegov direktor Matej Forjan je povedal, da gre za približno 82-odstotni obisk pouka, glede preostalih maturantov je dodal, da so se ti odločili za samostojne priprave na maturo.

Pouk so sicer prilagodili zahtevanim zaščitnim ukrepom in o tem obvestili dijake. Pripravili in ustrezno opremili so učilnice, v katerih je največ 15 dijakov. Dijakom so namenili štiri različne vhode. Vhode in hodnike nadzorujejo učitelji, če dijaki nimajo zaščitnih mask, te lahko dobijo pri vhodu. Povsod so namestili opozorila o medosebni razdalji. Kadrovskih in prostorskih težav nimajo.

Forjan je še dodal, da se je 96 odstotkov zaposlenih strinjalo z vnovičnim odprtjem Šolskega centra Novo mesto.

Vrata odprle še preostale trgovine in manjši nastanitveni obrati

Po dveh mesecih zaprtja zaradi epidemije novega koronavirusa so danes lahko vrata odprle vse trgovine, tudi večje in tiste v trgovskih središčih.

Vlada je namreč s 16. marcem z namenom preprečiti širjenje novega koronavirusa z odlokom začasno prepovedala prodajo blaga in storitev v Sloveniji. Določeno je bilo le manjše število izjem, med njimi živilske trgovine, lekarne, pošte in banke.

Ukrepi so se od takrat postopoma rahljali. S 4. majem so lahko začele obratovati prodajalne do velikosti 400 kvadratnih metrov, z izjemo tistih v nakupovalnih središčih, gostinci pa so lahko začeli streči hrano na terasah in vrtovih.

V Trgovinski zbornici Slovenije pričakujejo, da bodo prihodki panoge letos upadli za od šest do sedem milijard evrov glede na siceršnjih 32 milijard evrov na leto. Po oceni Slovenske turistične organizacije se turizmu obeta do 70-odstotni upad povpraševanja.

Od danes omejitev za odprtje trgovin ni več, še naprej pa veljajo strogi higienski pogoji. Stranke in osebje morajo nositi maske in razkuževati roke. V trgovinah z oblačili je za vsako stranko denimo potrebno razkuževanje in prezračevanje kabine za pomerjanje, pomerjena oblačila, ki jih stranka ne bo kupila, pa morajo ločeno hraniti dva dni.

V lokalih je v zaprtih prostorih prav tako treba nositi maske, gostje jih lahko snamejo le za mizo. Iz svoje ponudbe pa naj bi gostinci med drugim izločili samopostrežni način ponujanja hrane in pijače, onemogočiti bodo morali dostop do otroških igral in revij.

Nenazadnje pa so lahko vrata odprli namestitveni obrati z največ 30 sobami. V sobah z več posteljami so sicer lahko nameščeni le gostje iz istega gospodinjstva, prilagoditi pa je treba tudi čiščenje in razkuževanje.

Delovati so lahko začele tudi turistične agencije, turistični vodniki in številni drugi ponudniki.

O zagonu evropskega turizma se bo sicer danes gospodarski minister Zdravko Počivalšek predvidoma po telefonu pogovarjal z avstrijsko kolegico Elisabeth Köstinger in madžarskim kolegom Petrom Szijjartom.

Vsi športniki se lahko vrnejo na treninge

Ob upoštevanju zdravstvenih navodil so od danes dovoljeni treningi in tekme vsem športnikom po zakonu o športu, in to na ali v vseh športnih objektih ter površinah za šport v naravi. Izvedba športnih tekmovanj je dovoljena do vključno državne ravni v športnih panogah in v uradnih tekmovalnih sistemih brez gledalcev.

Dovoljeni so tudi kontakti med športnimi treningi več kot dveh oseb, torej tudi trenerjev, kar do zdaj ni bilo dovoljeno. Ta ukrep omogoča športnikom bolj celovite in varnejše treninge.

Poleg vrhunskega športa je dovoljena tudi rekreacija, šport študentov, invalidov in starejših ter prostočasna športna vzgoja otrok in mladine. Slednje je pomembno tudi zaradi varstva otrok med počitnicami.

Nogometna zveza Slovenije (NZS) pa bo lahko tako tekmovanje v prvi ligi, ki je bilo zaradi epidemije novega koronavirusa prekinjeno marca, nadaljevala v začetku junija.

Zdravstvena stroka zato prebivalce poziva k upoštevanju priporočil za socialno distanco, uporabo mask in higieno kašlja. Pri treningih in tekmovanjih je treba upoštevati še navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje za posamezne športe.

Druženje bo od zdaj lahko potekalo tudi v nekoliko večjih skupinah.
Druženje bo od zdaj lahko potekalo tudi v nekoliko večjih skupinah. FOTO: Damjan Žibert

Na javnih krajih se lahko zbere do 50 ljudi

Na javnih krajih je od danes dovoljeno tudi zbiranje do 50 ljudi, če je med njimi mogoče zagotoviti ustrezno razdaljo v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Pod temi pogoji so tako dovoljene organizirane prireditve, še vedno pa so prepovedani koncerti in zbiranja, na katerih ni mogoče držati razdalje.

Strokovno utemeljenost ukrepov bo vlada ugotavljala vsakih sedem dni, kot ji je to naložilo ustavno sodišče. Nadzor nad izvajanjem tega odloka je v pristojnosti inšpekcijskih služb in policije.

Pri tem so na vladi izpostavili, da so še vedno prepovedana zbiranja ljudi, “na katerih se predvaja živa ali mehanska glasba za ples, pri katerih ljudje aktivno sodelujejo in zaradi narave zbiranja ni mogoče zagotoviti zadostne razdalje med ljudmi, na primer veselice, koncerti, na katerih ljudje aktivno sodelujejo s plesom”.

Prav tako so začasno prepovedana vsa zbiranja ljudi, ki so prepovedana z drugimi odloki vlade, med drugim “zbiranje ljudi v diskotekah in nočnih klubih ter zbiranje ljudi zaradi izvajanja aktivnosti ali programa na ali v vodi”. Z odlokom o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti ostaja prepovedana tudi prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih.

Solidarnostni dodatek bo izplačan še prejemnikom denarne socialne pomoči

Enkratni solidarnostni dodatek na podlagi ukrepov za manjše posledice epidemije covida-19, ki so ga upokojenci z nizkimi pokojninami in redni študenti dobili že konec aprila, bo danes izplačan tudi prejemnikom denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. Dodatek za april zanje znaša 150 evrov. Dodatek bodo danes izplačali več kot 49.700 prejemnikom denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, skupni znesek pa znaša 7,5 milijona evrov.

Prejemnike socialne pomoči in varstvenega dodatka je med upravičence do dodatka uvrstila novela zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije, sprejeta konec aprila. Postopek za izplačilo se je tako lahko začel šele po objavi novele v uradnem listu in začetku njene veljave.

Solidarnostni dodatek je bil že konec aprila izplačan več kot 300.000 upokojencem s pokojnino do 700 evrov, in sicer v višini od 130 do 300 evrov. Več kot 45.000 rednih študentov pa je tedaj dobilo 150 evrov dodatka.

Vir:24UR

Kategorija: Korona virus, Novice


Jaz tebi!