Vlada še ni sprejela podrobnejših pravil o državnih poroštvih za kredite

| 12. 6. 2020
Vlada je imela na dnevnem redu obravnavo predloga spremenjene in dopolnjene uredbe o izvajanju ukrepa poroštva po zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije covida-19, ki bolj jasno opredeljuje pravila o državnih poroštvih za bančne kredite. A novelirane uredbe še ni sprejela.

Kot so pojasnili v vladnem uradu za komuniciranje, je treba uskladiti še nekaj podrobnosti, sprejem novelirane uredbe pa so napovedali v kratkem.

Čeprav je ministrstvo za finance menilo, da so pravne podlage za operacionalizacijo ugodnejših kreditov podjetjem ustrezne, je bančni sistem vztrajal, da morajo biti pravila ob podpisu posojilne pogodbe in izvedbena pravila poroštvene sheme povsem jasna. Odprta vprašanja so se med drugim nanašala na način obveščanja o stanju poroštvene kvote ter morebitnega unovčevanja poroštva z denarjem ali obveznicami.

Predlog novelirane uredbe določa, da bo poroštvo izplačljivo v denarju iz državnega proračuna, v obveznicah države ali SID banke pa le v določenem primeru..
Predlog novelirane uredbe določa, da bo poroštvo izplačljivo v denarju iz državnega proračuna, v obveznicah države ali SID banke pa le v določenem primeru..FOTO: Dreamstime

Predlog novelirane uredbe določa, da bo poroštvo izplačljivo v denarju iz državnega proračuna, v obveznicah države ali SID banke pa le v primeru, da bo mogoče zagotoviti, da se izdajo ob upoštevanju pogojev Evropske centralne banke za financiranje finančnih institucij ter pravil EU glede ustreznega pokritja kreditnih tveganj bank.

SID banka bo morala po predlogu voditi evidenco o sklenjenih kreditnih pogodbah in podatke objavljati na svoji spletni strani, s čimer bo zagotovljeno, da bodo banke vnaprej seznanjene, koliko poroštvene kvote je še na voljo. Predlog skrajšuje čas, da SID banka preveri izpolnjevanje pogojev za unovčitev poroštva, s šestih na en mesec, ter med drugim določa, da je poroštvo nepreklicno in nepogojno.

Državna jamstva za posojila malim in srednjim podjetjem do 80 odstotkov glavnice, velikim podjetjem pa do 70 odstotkov glavnice veljajo od konca aprila. Uredbi, ki določata pravila glede državnih poroštev in ravnanja SID banke, veljata od sredine maja. V pripravi je še uredba, s katero se bodo opredelila merila, pogoji in kriteriji za izdajo obveznic v primeru unovčitve poroštva.

Vir: 24UR

Kategorija: Korona virus, Novice


Jaz tebi!