Koriščenje turističnih bonov

| 22. 6. 2020

Prebivalci Slovenije lahko od petka, 19. junija, za prenočitev oz. prenočitev z zajtrkom plačamo s turističnim bonom.

Upravičenec do bona je vsaka oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 13. marec 2020. Polnoletna oseba oz. oseba, ki bo do konca leta 2020 dopolnila 18 let (rojena v letu 2002 ali prej), je upravičena do bona v višini 200 evrov. Mladoletna oseba (rojena po letu 2002) pa je upravičena do bona v višini 50 evrov.Bona upravičenci ne prejmemo v fizični obliki, temveč bo njegova vrednost evidentirana kot dobroimetje v informacijskem sistemu Fursa eDavki. Do tega sistema bodo imeli dostop tudi ponudniki nastanitev. Samo unovčitev bona se izvede pri ponudniku storitve, kjer boste nastanjeni. Stanje svojega bona lahko spremljate v mobilni aplikaciji eDavki.

Kot upravičenec lahko bon unovčite pri ponudniku storitev na področju turizma (hoteli, počitniški domovi in letovišča, turistične kmetije s sobami, zasebne sobe za oddajanje gostom, planinski domovi, mladinska prenočišča, avtokampi in tabori in druge nastanitve za krajši čas), ki so bili 13. marca 2020 vpisani v Poslovni register Slovenije in v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi Ajpes. Bon je sicer deljiv, kar pomeni, da ga lahko koristite v več delih pri več različnih ponudnikih. Bone unovčite tako, da pri prijavi predložite osebni dokument – osebno izkaznico ali potni list – ter receptorju poveste, kakšen znesek želite unovčiti iz svojega turističnega bona. Izpolniti morate tudi obrazec, ki ga boste lahko prejeli na recepciji nastanitve. Receptor bo na podlagi osebnih dokumentov in izpolnjenega obrazca preko informacijskega sistema Fursa unovčil bone.

Bon je mogoče prenašati med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), med zakonci oz. zunajzakonskimi partnerji, med partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi (zveza dveh istospolnih partnerjev) ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši. Boni se ne prenašajo med brati, bratranci, strici, sosedi, sodelavci, prijatelji in podobno. Bon prenesete s podpisom obrazca »Izjava upravičenca o prenosu bona«. Če svoj bon prenaša mladoletna oseba ali polnoletna oseba pod skrbništvom, mora izjavo podpisati njegov zakoniti zastopnik oz. skrbnik. Bon je mogoče prenesti le enkrat, torej ga pridobitelj ne more prenesti naprej. Prav tako je mogoče prenesti izključno celotno vrednosti bona. Če je torej upravičenec bon delno že koristil, ga v preostali vrednosti ne more več prenesti. Bon je mogoče prenesti izključno v celoti, zato ga lahko denimo kot starš prenesete le na enega od svojih otrok. Ena oseba lahko plača za nočitev več oseb, tudi denimo za prijatelje. Edini pogoj je, da tudi upravičenec, ki koristi bon, prenočuje v nastanitvenem obratu na datum, za katerega koristi bon. Če želite vnovčiti bon, ki ga je na vas prenesel nekdo drugi, mora upravičenec že pred odhodom na letovanje izpolniti izjavo o prenosu bona, na katerem navede tudi podatke o prejemniku tega bona. Prejemnik bona na letovanju ravna, kot velja sicer – prijavi se z identifikacijskim dokumentom in receptorju pove, da želi koristiti bon. Receptorju mora tudi predati izpolnjeno izjavo prvotnega upravičenca. Nato izpolni obrazec o koriščenju bona, ki ga lahko dobi na recepciji. Receptor bo nato unovčil bon. Osebe, na katere je bil prenesen turistični bon, morajo imeti ustrezno izjavo ali izjave izpolnjene in podpisane s seboj v nastanitvi, kjer bodo bon unovčili. Ob unovčevanju bona bodo namreč morali tako izjavo predložiti receptorju v objektu, kjer bodo nočili. Izpolnjenih in podpisanih izjav naj posamezniki ne pošiljajo oz. prinašajo na finančne urade. Če otrok počitnikuje z osebo, ki ni njegov zakoniti zastopnik oz. skrbnik (denimo z babico ali s športnim klubom), mora že pred odhodom zakoniti zastopnik oz. skrbnik podpisati posebno izjavo, s katero izjavlja, da bo otrok koristil bon po tretji osebi. Izjavo lahko najde na spletnih straneh Fursa. To izjavo mora tretja oseba v postopku koriščenja bona predati receptorju. Otrok mora imeti s seboj svoj identifikacijski dokument.

V primeru plačila storitve z bonom vam ponudnik storitve za istovrstno storitev ne sme zaračunavati višje cene kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi. Nadzorni organ, kamor lahko v primeru kršitve podate prijavo, je tržni inšpektorat. Za namen unovčitve bonov in povračila sredstev ponudniku bo evidenco vodil in upravljal Furs. Podatki se bodo hranili pet let, nato se bodo izbrisali. Furs bo shranil podatke o upravičencu do bona, o ponudniku in obratu, v katerem je bil bon izkoriščen, ter podatke o izplačilu bona. V realnem času bo Furs tudi spremljal podatke v knjigi gostov, ki jih ponudniki policiji sporočajo prek sistema eTurizem, ter podatke preverjal v registru nastanitvenih obratov.

Turistične bone lahko sprejema vsak ponudnik na področju turizma, ki je bil na dan 13. marca 2020 vpisan v Poslovni register Slovenije, ter v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi Ajpes, kot izvajalec dejavnosti nastanitvenega obrata. Tretji pogoj je, da ponudnik opravlja dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti, ki se nanašajo na dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov (dejavnost po standardni klasifikaciji dejavnosti 55.100), počitniške domove in letovišča (55.201), turistične kmetije s sobami (55.202), oddajanje zasebnih sob gostom (55.203), planinske domove in mladinska prenočišča (55.204), druge nastanitve za krajši čas (55.204) ter dejavnost avtokampov oz. taborov (55.300). Ponudnik mora kumulativno izpolnjevati vse tri pogoje.

Furs je za unovčevanje bonov pripravil poseben receptorski portal. Ob prihodu gosta bo receptor v tem portalu rezerviral sredstva bona upravičenca tako, da bo vnesel nekaj podatkov o upravičencu – ime in priimek, EMŠO, številko in vrsto identifikacijskega dokumenta, datum prihoda in predvidenega odhoda ter predvideni znesek, za katerega se unovči bon. Bon bo unovčen na dan odhoda oz. na dan, ko bo nastanitev za opravljeno storitev izdala račun, zmanjšan za znesek, ki ga bo upravičenec koristil s turističnega bona. Pogoj za unovčitev bona je podpisan obrazec upravičenca oz. njegovega zakonitega zastopnika oz. skrbnika ter kopija identifikacijskega dokumenta, s katerim se je prijavil.

Bone bo mogoče unovčiti od 19. junija 2020 (za nočitev z 19. na 20. junij) do 31. decembra 2020 (zadnja možna nočitev s 30. na 31. december).

Vir:

Republika Slovenija: www.gov.si

Petra Weber, Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana

Svetovalka SPOT SPOT svetovanje Obalno-kraške regije

_____________________________________________________________________________

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije

Kategorija: Novice, SPOT


Jaz tebi!