Redno usposabljanje voznikov, 17. april 2021

| 25. 8. 2020
Redno usposabljanje voznikov je obvezno in ga morajo kandidati opravljati vsakih pet let v obsegu 35 ur ali vsako leto v trajanju najmanj 7 ur. Usposabljanje morajo kandidati opraviti pred iztekom veljavnosti spričevala, ki potrjuje redno usposabljanje.
Na OOZ Sežana bomo organizirali usposabljanje za voznike 17. aprila 2021 ob 8. uri. 
 
Redno usposabljanje se izvaja v obliki obiskovanja obveznega tečaja in praktične izvedbe zahtevanih ciljev po katalogu znanj, potrebnih za pridobitev temeljnih kvalifikacij in izvajanje rednega usposabljanja.

Brez celotne vloge ni možen pristop k usposabljanju.

Cene in prijave naknadno.

Kategorija: Iz dela zbornice, Izobraževanje


Jaz tebi!