Usposabljanje HACCP

| 3. 9. 2020

Še je čas za prijavo na izobraževanje iz higiene živil, novosti na področju zakonodaje področja živil in označevanja alergenov v prehrani. Usposabljanje HACCP bo potekalo v torek, 27. oktober 2020, s pričetkom ob 9. uri, na OOZ Sežana. Traja predvidoma 3 šolske ure.

KOTIZACIJA na udeleženca, ki vključuje udeležbo na posvetu, gradivo, postrežbo med odmorom znaša 60,00 EUR (+ DDV).
Za člane Območno obrtno-podjetniških zbornic in njihove zaposlene znaša 45,00 EUR (+ DDV); za člane Območno obrtno-podjetniške zbornice Sežana s poravnano članarino znaša cena 30,00 EUR (+ DDV). Po članski ceni (30,00 EUR) lahko član prijavi 1 osebo, vsako nadaljnjo osebo pa po ceni 35,00 EUR + DDV. Prijavite se preko spletne strani OOZ Sežana/dogodki.

Izobraževanje izvajamo v okviru Programa za pospeševanje malega gospodarstva Občine Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina in Komen.

INFORMACIJE IN PRIJAVE: Prosimo vas, da nas o udeležbi na izobraževanju obvestite do 22. 10. 2020. Kontaktna oseba je Klementina Križman, telefon: 05 620 28 50.

Zaradi Ukrepov, ki veljajo zaradi COVID-19 bo število prijavljenih omejeno. Zaščitne maske so obvezne, razkuževanje zagotovljeno. V kolikor bo povpraševanje večje bo organiziran dodatni termin tečaja.

Usposabljanje HACCP- izobraževanje iz higiene živil, novosti na področju zakonodaje na področju živil in označevanja alergenov v prehrani je namenjeno vsem zaposlenim, ki delajo z živili. Skladno z Uredbo 852/2004 ES morajo nosilci živilske dejavnosti zagotoviti, da:

1. so osebe, ki so odgovorne za razvoj in vzdrževanje postopka ali postopkov, ki temeljijo na načelih HACCP ali za izvajanje ustreznih smernic, primerno usposobljene za uporabo načel HACCP in poznajo splošne obveznosti ter splošne in posebne higienske zahteve, ki izhajajo iz živilske zakonodaje ter urejajo področje, na katerem živilska dejavnost deluje;
2. Nosilci živilske dejavnosti morajo zagotoviti, da nadzorujejo osebe, ki delajo z živili, jim dajejo navodila in jih usposobijo v zadevah higiene, skladno z zahtevnostjo njihovega dela.

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Novice, Zakonodaja


Jaz tebi!