Svet EU: finančna podpora Sloveniji v višini 1,1 milijarde evrov

| 29. 9. 2020
Svet EU, ki združuje predstavnike članic povezave, je prižgal zeleno luč za dodelitev finančne podpore v višini 87,4 milijarde evrov 16 državam EU v okviru sheme Sure za pomoč pri zaščiti delovnih mest in zaposlenih zaradi posledic pandemije covida-19 na gospodarstvo. Za Slovenijo je potrdil podporo v višini 1,1 milijarde evrov.
EU bo 16 državam članicam dodelila finančno podporo v višini 87,4 milijarde evrov.
EU bo 16 državam članicam dodelila finančno podporo v višini 87,4 milijarde evrov. FOTO: Dreamstime

V okviru sheme Sure bo na voljo 100 milijard evrov posojil, mehanizem pa je lahko zaživel ravno te dni, ko so članice EU zaključile nacionalne postopke in s komisijo podpisale sporazume o jamstvih v višini 25 milijard evrov. Posojila z jamstvi članic bo v imenu EU na trgu najela Evropska komisija.

Ta je Svetu EU v potrditev predložila predloge sklepov za dodelitev finančne podpore v višini 87,4 milijarde evrov 16 državam EU, danes pa so predstavniki članic paketu prižgali zeleno luč, so sporočili iz Sveta EU.

Za Slovenijo so tako potrdili za 1,1 milijarde evrov finančne podpore za financiranje shem čakanja na delo, skrajšanega delovnega časa, temeljnega dohodka, oprostitve prispevkov za samozaposlene in nekaterih drugih ukrepov na trgu dela.

Mehanizem Sure bo na voljo do konca 2022, ga je pa v primeru vztrajanja kriznih razmer mogoče podaljšati. Sure predstavlja enega od bolj odmevnih odgovorov EU na nastale zahtevne gospodarske razmere in je eden od treh stebrov aprila dogovorjenega fiskalnega svežnja EU v vrednosti 540 milijard evrov. Posojila bodo lahko izkoristile vse članice, ki imajo na voljo še za 12,6 milijarde evrov potenciala. Edini kriterij za prošnjo za posojilo je, da je članica zaradi pandemije, torej od 1. februarja 2020, utrpela nenadno in skokovito rast javnofinančnih odhodkov, namenjenih ukrepom za ohranitev delovnih mest.

Daleč največji obseg finančne podpore v tem paketu odpade na Italijo, ki jo je spomladanski pravi val pandemije najbolj prizadel. Svet EU je tako odobril za 27,4 milijarde evrov podpore zahodni slovenski sosedi. Na drugem mestu je s podporo v višini 21,3 milijarde evrov druga najbolj prizadeta članica Španija. Na Poljsko odpade 11,2 milijarde evrov, na prav tako zelo prizadeto Belgijo pa 7,8 milijarde evrov. Sosednja Hrvaška bo deležna podpore v višini ene milijarde evrov.

Finančna podpora državam bo na voljo v obliki posojil pod ugodnimi pogoji, so že pred dnevi napovedali v Evropski komisiji.

Denar bo članicam pomagal kriti stroške, ki so nastali neposredno zaradi financiranja nacionalnih kratkoročnih shem na trgu dela in drugih podobnih ukrepov, ki so jih uvedle v odziv na pandemijo. Shema bo po napovedih komisije lahko delovala tudi kot podpora zdravstvenim ukrepom, zlasti na delovnih mestih, ki bodo namenjeni varni vrnitvi v normalno gospodarsko delovanje.

Kategorija: Aktualno globalno, Korona virus, Novice


Jaz tebi!