Obalno-kraška regija / Aktualni Covid ukrepi 21. 10. 2020 objavljeni na NIJZ

| 21. 10. 2020

Obalno-kraška regija

 • STATUS

  oranžna regija

 • OBČINE
  Ankaran, Divača, Hrpelje Kozina, Izola, Komen, Koper, Piran, Sežana

Uporaba mask 

Nošenje mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza je obvezno:

 • v vseh zaprtih javnih prostorih,
 • v javnem prometu.

Maske ne potrebujejo:

 • otroci do dopolnjenega 6. leta starosti,
 • učenci v osnovni šoli in dijake v srednji šoli, izključno ko so v matičnem oddelku,
 • vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike in učitelje do vključno 5. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oziroma učenci,
 • višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
 • osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,
 • med prevozi z osebnimi vozili, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva.

Izobraževanje

V času med 19. in 23. oktobrom 2020 je izobraževanje organizirano tako:

 • Za učence od 1. do 5. razreda osnovne šole pouk poteka v šoli.
 • Za učence od 6. do 9. razreda osnovne šole in dijake poteka izobraževanje na daljavo.
 • Izobraževanje na daljavo poteka tudi v glasbenih šolah, na področju izobraževanja odraslih in višjih strokovnih šolah. 

Športne dejavnosti

Športno gibalna dejavnost in proces športne vadbe od 22. 10. 2020 dalje nista dovoljena. Izjema so vrhunski in poklicni športniki.

Športna gibalna dejavnost je dovoljena, če

 • so udeleženci člani istega gospodinjstva,
 • pri individualnih športih ter
 • pri športih z največ 6 udeleženci, če je pri vadbi mogoče neprekinjeno vzdrževati najmanj 3 metre medsebojne razdalje.

Dovoljena so tekmovanja v najvišjem kakovostnem nivoju, a brez prisotnosti gledalcev.

Prepoved zbiranja

Prepovedano je zbiranje več kot šest ljudi. Prepovedane so tudi vse prireditve, shodi, poroke in verski obredi.

Izjeme / Zbiranje se dovoli:

 • Skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.
 • Skupinam sodelavcev do največ šest oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na ali z dela in uporabljajo maske.

Posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva lahko ob upoštevanju priporočil NIJZ na prostem oziroma odprtih javnih krajih v statistični regiji prebivališča izvajajo takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri se ohranja varna razdalja do drugih posameznikov.

omejitev gibanja med 21. uro zvečer in 6. uro zjutraj.

Izjeme:

 • odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 • prihod in odhod na delo
 • izvajanje nujnih delovnih nalog ali dostop in nudenje storitev za nujne primere.

Dodatna pojasnila in navodila preverite na strani Omejitve zbiranja in gibanja.

Omejitve pri obratovanju in ponujanju storitev

Prepovedano je obratovanje vseh:

 • diskotek in nočnih klubov,
 • od 22. 10. 2020 dalje tudi kinematografov in kulturnih ustanov, razen galerij, muzejev, arhivov in knjižnic, kjer velja omejitev 1 oseba na 20 kvadratnih metrov.

Število oseb se omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko v:

 • frizerskih in kozmetičnih salonih,
 • fitnes centrih in zaprtih športnih objektih za izvajanje športno rekreativnih dejavnosti na področju skupinske vadbe (POMEMBNO: športe dejavnosti od 22. 10. 2020 niso dovoljene).

Gostinski obrati lahko delujejo med 6.00 in 22.30 (od 22. 10. 2020 dalje se spremeni od 6.00 do 21.00).

 • Časovna omejitev ne velja v primeru dostave jedi in pijač, dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač v sobe oziroma druge oblike nastanitvenih enot v nastanitvenih obratih (sobna strežba) ter za osebni prevzem jedi in pijač.
 • Strežba jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih je dovoljena le za mizami (sedeča postrežba) ob upoštevanju razdalje med osebami najmanj 1,5 metra (razen za osebe iz istega gospodinjstva, ki sedijo za isto mizo).

Prehajanje med regijami je prepovedano

Prehajanje med regijami je prepovedano, dovoljeno je izjemoma za:

 • prihod in odhod na delo,
 • opravljanje gospodarskih, kmetijskih, gozdarskih in podobnih dejavnosti,
 • zagotavljanje storitev za zavarovanje zdravja in premoženja,
 • varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,
 • dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
 • dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
 • dostop do storitev za nujne primere,
 • dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
 • dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
 • izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva.

Kategorija: Korona virus, Novice


Jaz tebi!