Šesti protikoronski zakon pred dokončno potrditvijo še na ESS

| 10. 11. 2020
Predstavniki vlade sindikatom in delodajalcem na seji Ekonomsko-socialnega sveta  danes predstavljajo osnutek šestega protikoronskega zakona, ki ga je v soboto sprejela vlada. Po predstavitvi je pričakovati dokončno vladno sprejetje predloga, težkega milijardo evrov, ki podaljšuje nekatere veljavne ukrepe in uvaja nove.
Predlog šestega protikoronskega zakona, težkega milijardo evrov, podaljšuje nekatere veljavne ukrepe in uvaja nove.
Predlog šestega protikoronskega zakona, težkega milijardo evrov, podaljšuje nekatere veljavne ukrepe in uvaja nove.FOTO: Dreamstime

Med ključnimi ukrepi šestega protikoronskega svežnja so podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo ter skrajšanega delovnega časa, podaljšanje moratorijev za kredite, poenostavitve poroštvene likvidnostne sheme, spodbude podjetjem za investicije, odlog najemnin za poslovne prostore ter delna nadomestitev fiksnih stroškov.

“Država bo krila fiksne stroške, verjetno v pavšalnem znesku, da bo čim enostavnejše,” je v ponedeljek pojasnil finančni minister Andrej Šircelj. Višina pomoči bo odvisna od tega, koliko je določena panoga prizadeta, prejela pa jo bodo lahko vsa podjetja, ki so se jim prihodki zaradi epidemije zmanjšali.

Zamrznitve minimalne plače naj ne bi bilo

Vlada v predlogu sicer ni sledila pozivu delodajalcev po zamrznitvi minimalne plače, ki se bo v tem primeru z novim letom zvišala. Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je prejšnji teden izrazil podporo zahtevam gospodarstva, da se zaradi izjemnih razmer preloži uveljavitev določb iz zakona o minimalni plači, zamrznitvi pa ostro nasprotujejo sindikati.

Sindikati so med drugim predlagali zamrznitev cen osnovnih življenjskih potrebščin, finančno podporo različnim skupinam prebivalstva, spodbujanje nakupov slovenskih izdelkov in subvencije za nove zaposlitve.

Socialni partnerji so obravnavo predlaganih rešitev, skupaj z osnutkom zakona o demografskem skladu, začeli prejšnji teden, vendar pa so predstavniki sindikatov sejo zapustili, saj se je nista udeležila ministra za gospodarstvo in za finance.

Predvidene tudi občutno višje globe za kršenje ukrepov

Osnutek šestega protikoronskega svežnja ukrepov očitno predvideva občutno višje globe za kršenje ukrepov s področja omejevanja širjenja nalezljive bolezni. Izsek osnutka, ki ga je na družbenih omrežjih objavil poslanec SD Matjaž Nemec, kaže na višanje glob, če posameznik krši ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni v času, ko je pristojni organ prepovedal oz. omejil zbiranje ljudi na javnih krajih.

V tem primeru bi posameznika za prekršek kaznovali z globo od 1000 do 10.000 evrov. Globa po trenutno veljavnem zakonu je od 400 do 4000 evrov. Osnutek pa predvideva globo v višini od 1500 do 15.000 evrov za posameznike, ki bi javno pozivali h kršitvi predpisov ali odredb, s katerimi je pristojni organ zaradi omejevanja razširjanja nalezljive bolezni prepovedal zbiranje ljudi na javnih krajih.

Vir: 24UR

Kategorija: Korona virus, Novice


Jaz tebi!