Promocija Slovenije na tujih trgih bo v prihodnje še bolj pomembna

| 24. 11. 2020
Tuje neposredne investicije so pomemben dejavnik gospodarske rasti države, saj zagotavljajo njeno konkurenčnost in učinkovitost.
Po podatkih Banke Slovenije v zadnjih 30 letih vrednost tujih investicij v naši državi narašča, kar lahko pripišemo stabilnosti poslovnega okolja in makroekonomskih kazalnikov, spodbudnemu poslovno-investicijskemu okolju, pravnemu redu in urejeni zakonodaji na tem področju. Znaten delež pa k temu prispevajo tudi aktivnosti, ki jih za promocijo in privabljanje tujih investitorjev izvaja javna agencija SPIRIT Slovenija.Agencija tudi v času epidemije covida-19 skrbi za aktivno promocijo Slovenije kot zelene, ustvarjalne in pametne investicijske lokacije na tujih trgih.

Privabiti družbeno odgovorne investitorje

Tuje investitorje zanima bližina nekaterih potencialnih kupcev, urejeno poslovno okolje, usposobljenost delovne sile, visoka delovna morala, tehnološka tradicija in druge prednosti, ki lahko pripomorejo k uspešni izvedbi projekta, in vse to Slovenija ima. »V Slovenijo si želimo privabiti družbeno odgovorna in trajnostno naravnana tuja podjetja z investicijskimi projekti z višjo dodano vrednostjo, ki bodo prispevala k dvigu kompetenc naše delovne sile, pozitivno vplivala na inovativnost in tehnološki razvoj ter prispevala k enakomernemu regionalnemu razvoju,« pravijo pri SPIRIT Slovenija.

DACH, Italija, ZDA in Japonska so prioritetni trgi

Zato se je država že pred časom usmerila na privabljanje tujih neposrednih investicij manjših in srednje velikih podjetij iz držav, ki so naši prioritetni trgi. Vlada je sprejela akcijski načrt za internacionalizacijo slovenskega gospodarstva in tujih neposrednih investicij Mednarodni izzivi 2019–2020. V njem so identificirani naslednji prioritetni trgi za tuje investicije: DACH (Nemčija, Avstrija, Švica), Italija, ZDA in Japonska. Na teh trgih SPIRIT Slovenija izvaja različne aktivnosti za promocijo Slovenije kot investicijske destinacije in slovenskega poslovno-investicijskega okolja.

SPIRIT Slovenija aktivno privablja tuje investitorje

Zaradi pandemije covida-19 je agencija izvajanje svojih aktivnosti prilagodila spremenjenim razmeram. Ker zaradi trenutne situacije številni investicijski dogodki, poslovne konference in druga srečanja v tujini niso možni, jih agencija pripravlja in izvaja v digitalni obliki. Za nosilce slovenskih investicijskih projektov in potencialne tuje investitorje pripravlja več serij spletnih seminarjev (webinarjev) z različnimi vsebinami, intenzivno pa potekajo tudi priprave na spletno investicijsko konferenco, ki bo decembra.

SPIRIT Slovenija izvaja vrsto spletnih seminarjev (webinarjev) z različnimi vsebinami za tuje investitorje. Foto: AdobeStock.com

SPIRIT Slovenija izvaja vrsto spletnih seminarjev (webinarjev) z različnimi vsebinami za tuje investitorje. Foto: AdobeStock.com

Prva serija webinarjev je bila namenjena nosilcem investicijskih projektov v Sloveniji, ki želijo pridobiti tujega investitorja. Na prvem webinarju so se gledalci seznanili z razvojnimi fazami investicijskega projekta – identifikacijo, predstavitvijo in izpeljavo, na drugem s pripravo vrhunske predstavitve projekta, ki bo prepričala vsakega investitorja, in na tretjem o tem, kako digitalizacijo izkoristiti za predstavitev investicijskega projekta. Webinarji so doživeli odličen odziv, saj si jih je skupaj ogledalo skoraj 300 gledalcev.

E-mobilnost, zdravstvo, zelene rešitve in inovacije

Predstavitvi slovenskega gospodarstva in podjetij ter njihovih dosežkov in rešitev na različnih področjih je namenjena druga serija webinarjev. Prvi na temo e-mobilnosti z naslovom: Slovenske trajnostne mobilne rešitve za cestni, zračni in morski promet se začne v četrtek, 26. 11. 2020, ob 10. uri. Drugi bo v sredo, 2. 12. 2020, ob 10. uri na temo Slovenske vrhunske rešitve na zdravstvenem področju, v četrtek, 3. 12. 2020, prav tako ob 10. uri, pa bo webinar z naslovom Slovenske zelene rešitve za prehod v krožno gospodarstvo. Serijo bo zaključil webinar na temo Inovativna Slovenija. Slovenska ustvarjalnost in inovacijski zmagovalci 2020, ki bo v četrtek, 10. 12. 2020, ob 10. uri.

Za investitorje iz Turčije in slovenske ponudnike projektov

Serijo treh webinarjev za slovenske ponudnike investicijskih projektov in turške investitorje SPIRIT Slovenija pripravlja skupaj s Slovensko-turškim poslovnim klubom Slotur. Prvi na temo Investicijske priložnosti v Sloveniji in možnosti za sodelovanje med Turčijo in Slovenijo se je prejšnji teden že uspešno odvil. V ponedeljek, 23. 11. 2020, je webinar na temo Možnosti sodelovanja med slovenskimi in turškimi podjetji na področju investicij in gradbeništva, na katerem so predstavljene možnosti sodelovanja pri večjih gradbenih projektih, izkušnje tujih investitorjev, analiza cen stanovanj in konkretni projekti na področju gradnje. Zadnji pa bo v četrtek, 26. 11. 2020, na temo Konkretne ponudbe za sodelovanje slovenskih in turških podjetij, na katerem bodo turškim poslovnežem predstavljene tudi možnosti za pridobivanje ugodnih povratnih in nepovratnih sredstev pri poslovanju v Sloveniji.

Promocija Slovenije v tujini kot primerne lokacije za investicijo bo v prihodnje še bolj pomembna. Foto: AdobeStock

Promocija Slovenije v tujini kot primerne lokacije za investicijo bo v prihodnje še bolj pomembna. Foto: AdobeStock

Vsi omenjeni spletni webinarji in investicijska konferenca so v angleškem jeziku. Več o njih je/bo na voljo na spletni strani agencije, namenjeni tujim investitorjem www.investslovenia.org.

Spletni katalog investicijskih projektov v državi

Sicer pa je agencija zasnovala sistem za menedžment investicijskih priložnosti, v katerem so vsi deležniki investicijskega ekosistema v državi med seboj povezani in imajo dostop do ažurnih informacij. V okviru tega je vzpostavila tudi centralno bazo in digitalni katalog investicijskih priložnosti, digitalno orodje, ki omogoča centralizirano zbiranje aktualnih podatkov o investicijskih priložnostih po vsej Sloveniji.

Podpora, izobraževanje in nagrade za obstoječe tuje investitorje

Na SPIRIT Slovenija pa skrbijo tudi za že dejavne tuje investitorje in jih podpirajo pri njihovi nadaljnji rasti in razvoju v slovenskem poslovnem okolju. V ta namen so zasnovali program Nadaljnja rast in razvoj podjetij s tujim in mešanim kapitalom, ki temelji na podjetniškem pristopu in individualni obravnavi ter konkretni pomoči pri težavah, s katerimi se soočajo pri poslovanju. V okviru programa vsako leto pripravijo tudi raziskovalno srečanje voditeljev podjetij s tujim in mešanim kapitalom, kjer jim ponudijo strokovne izobraževalne vsebine.

Najboljši tuji investitorji, prejemniki FDI Award Slovenija 2019. Foto: Mediaspeed/Vid Rotar.

Najboljši tuji investitorji, prejemniki FDI Award Slovenija 2019. Foto: Mediaspeed/Vid Rotar.

Že tradicionalno pa najboljšim tujim investitorjem v Sloveniji SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podeljujeta nagrade – FDI Award Slovenia. S podelitvijo priznanj najboljšim tujim podjetjem, ki so bistveno prispevala k razvoju slovenskega gospodarstva, želijo ovrednotiti izjemne prispevke tujih investitorjev v slovenskem poslovnem okolju in njihov vpliv na slovensko gospodarstvo. Letos bo podelitev potekala virtualno sredi decembra.

Našteto je le del aktivnosti, ki jih agencija izvaja za privabljanje tujih investitorjev.

Slovenija vse bolj prepoznavna

Na SPIRIT Slovenija pričakujejo, da se bo zanimanje za investiranje v Slovenijo v prihodnjih letih povečalo, saj si podjetja iz razvitih držav prizadevajo za krajšanje svojih nabavnih verig in se zato ozirajo tudi po bližjih lokacijah, kamor sodi tudi Slovenija. Po drugi strani pa tudi zaznavajo, da podjetja z bolj oddaljenih trgov našo državo vse bolj prepoznavajo kot izvrstno vstopno točko na evropski trg.

Ker pa je zaradi pandemije covida-19, ki je upočasnila investicijske tokove, v prihodnjem obdobju pričakovati zadržanost pri odločanju za investiranje, bodo vse aktivnosti, ki jih za privabljanje tujih investitorjev izvaja SPIRIT Slovenija, še toliko bolj pomembne.

Vse aktualne informacije za tuje investitorje so na voljo na www.investslovenia.org.

Vir: Delo

Kategorija: Korona virus, Novice


Jaz tebi!