Gostinski delavci: Pogoji za razpis diskriminatorni

| 25. 11. 2020
Gostinstvo niso le restavracije in gostilne, ampak tudi okrepčevalnice, pravi bralec, ki se mu pogoji za prijavo na javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu ne zdijo pošteni. Pristojno ministrstvo pojasnjuje, da bi, če bi razširili nabor dejavnosti, presegli vse limite tega poziva. Hkrati ponosno poudarja, da je poziv prvič v celoti avtomatiziran in tudi enostaven, a podjetniki že opažajo težave.

V ponedeljek je Agencija SPIRIT objavila javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu v času epidemije covida-19. Vloge je mogoče oddati elektronsko, in sicer najpozneje 26. novembra do 18. ure. A omenjeni javni poziv oziroma njegovi pogoji že razburjajo. Prejeli smo namreč več sporočil bralcev, ki razočarani ugotavljajo, da bodo pomoč spet prejeli le nekateri, večina pa bo ostala brez vsega.

“Vsi smo čakali na to in zdaj šok,” piše bralec, ki meni, da pogoji za prijavo na razpis niso logični. Eden izmed pogojev je namreč, da mora biti podjetje registrirano pod dejavnostjo I 56.101 Restavracije in gostilne, pa tudi, da je v letu 2019 ustvarilo več kot 50.000 evrov prihodkov in je imelo v povprečju minimalno štiri zaposlene. “Koliko pa je lokalov, ki se ukvarjajo z isto dejavnostjo in imajo tudi več prometa, nekateri tudi več zaposlenih, pa so žal registrirani pod okrepčevalnico ali kaj podobnega. Kar po mojem ne bi smelo igrati vloge,” meni bralec in ugotavlja, da bodo eni tako spet ostali brez pomoči, “smo pa vsi v istih težavah”.

Ker je, kot kaže, veliko podjetnikov istega mnenja, so na gospodarskem ministrstvu že ob pozivu na javni poziv objavili obrazložitev postavljenih pogojev. Kot so uvodoma zapisali, so prejeli številne pozive za dopolnitev poziva, vezane predvsem na umestitev dodatnih dejavnosti SKD, v katerih glavno dejavnost opravljajo podjetja iz gostinstva in turizma. “Sporočamo vam, da javnega poziva, ki je že potrjen s strani Organa upravljanja, in bo objavljen novembra, ne bomo spreminjali,” so zapisali že konec oktobra, ko so jih k spremembi pozvali Turistično gostinska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije in Zavod – Kongresnoturistični urad.

Vsi smo v istih težavah, so si enotni gostinski delavci.
Vsi smo v istih težavah, so si enotni gostinski delavci.FOTO: Shutterstock

Na pristojnem ministrstvu pojasnjujejo, da bi namreč vsaka sprememba ogrozila objavo javnega poziva v letošnjem letu in črpanje sredstev, rezerviranih za leto 2020. Prav tako imajo omejene vire za dodelitev sredstev. “V kolikor bi nabor dejavnosti SKD razširili na celotno gostinsko dejavnost (SKD I 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač), na kar se nanašata pobudi TGZS in OZS, to pomeni sofinanciranje 6.496 podjetij! Prepričani smo, da razumete, da bi s tem, četudi uvedemo določene minimalne pogoje za sofinanciranje, bistveno presegli vse limite tega poziva! Čeprav ne dvomimo, da bi si pomoč zaslužili vsi, smo bili nabor prisiljeni zožiti, da bi lahko pomagali vsaj določenim subjektom vitalnega pomena za slovenski turizem. Iz upravičene dejavnosti I 56.101 Dejavnost gostiln in restavracij je do sofinanciranja upravičenih 797 restavracij in gostiln, kar predstavlja 38 odstotkov vseh podjetij v tej dejavnosti, ki pa skupaj ustvarijo kar 84 odstotkov vseh delovnih mest v tej dejavnosti in 81 odstotkov vseh prihodkov v tej dejavnosti,” so zapisali v obrazložitvi.

A očitno to ni edina težava razpisa. Pisala nam je namreč samostojna podjetnica in po statusnopravni obliki zaposlena oseba. Lani je imela zaposlene tri osebe, kar skupaj z njo pomeni štiri zaposlene. A kot je pojasnila, je ob prijavi na javni poziv Agencija SPIRIT podatke o njenem podjetju vzela iz registra Ajpesa, in sicer iz izkaza poslovnega izida za leto 2019, v katerem je v rubriki povprečno število zaposlenih pisalo 3,27, zaposlitev nosilca dejavnosti (kar je sama) pa je zapisana v drugi rubriki, prispevki samostojnega podjetnika. “Razumem, da v kvoto zaposlenih ne štejejo študentov, pogodbenih s. p., vendar pa mora biti nosilec dejavnosti, ki je vpet v posel, definitivno vštet,” je prepričana. Povedala je tudi, da je agencijo poskusila kontaktirati za pojasnila, vendar neuspešno, odgovor, ki ga je prejela elektronsko, pa je očitno avtomatiziran, saj ji niso odgovorili na vprašanja, temveč sporočilo le, da so podatki Ajpesa pravilni. “Seveda so pravilni, samo oni niso upoštevali vseh postavk iz bilance, ki določa število zaposlenih v podjetju,” je jezna.

Na gospodarskem ministrstvu pojasnjujejo, da je razpis prvič v celoti avtomatiziran in enostaven. A že drugi dan prijav očitno prihaja do težav, saj podjetniki, ki se želijo prijaviti na razpis, ne dobijo odgovorov, ki jih želijo, saj nimajo ustreznega sogovornika.

Vir: 24UR

Kategorija: Gostinstvo in turizem, Novice


Jaz tebi!