Izredna seja glede ‘prisilnega upokojevanja’ starejših delavcev

| 20. 1. 2021
Svet pokojninskega zavoda se bo na pobudo sindikalnih predstavnikov sestal na izredni seji, na kateri bodo obravnavali del sedmega protikoronskega zakona, po katerem bo delavce z izpolnjenimi pogoji za starostno upokojitev mogoče odpustiti brez navedbe razloga. Sindikati taki določbi ostro nasprotujejo.

Pobudniki ocenjujejo, da je takšna zakonska sprememba ustavno sporna. Pomeni namreč očitno diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine, torej starosti. Poleg tega znižuje pravice in ogroža socialno varnost starejših delavcev, posega v svobodo delavca do dela in predstavlja odmik od dozdajšnje strategije za ohranjanje starejših delavcev v zaposlitvi.

Upokojenec, pokojnina, pokoj, denar, splošna

Prav tako zakon po njihovih navedbah pomembno posega v finančni, organizacijski in kadrovski način zavodovega delovanja v prihodnje. Na podlagi te ugotovitve bi moral svet zavoda opraviti razpravo in oceniti posledice sprejetega zakona, ki bodo nastale denimo zaradi večjega obsega sredstev za izplačilo pokojnin in zaradi manj vplačanih prispevkov v pokojninsko blagajno.

Svet zavoda naj po predlogu pobudnikov za izredno sejo pozove pristojne državne organe, da odpravijo določila zakona, če ogrožajo dolgoročno finančno vzdržnost pokojninskega sistema in dostojno nadomestitveno razmerje med plačami in pokojninami.

Sindikalne centrale so se s pozivom za oceno diskriminatornosti v začetku meseca obrnile tudi na varuha človekovih pravic in zagovornika načela enakosti. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije pa je napovedala še ustavno presojo in predlog ustavnemu sodišču za začasno zadržanje uveljavitve spornih členov.

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zavračajo kritike in poudarjajo, da ne gre za prisilno upokojevanje. Pač pa določba po besedah ministra Ciglerja Kralja predstavlja nujen in učinkovit ukrep, ki bo koristil tako mladim iskalcem zaposlitve kot starejšim delavcem.

Vir: 24UR

Kategorija: Novice


Jaz tebi!