Prehod v rdečo fazo za nekatere regije, tudi našo

| 21. 1. 2021
Vlada je na včerajšnji seji sklenila, da gredo prihodnji teden v šole osnovnošolci prve triade in vrtčevski otroci v devetih statističnih regijah, v katerih se sproščajo tudi nekatere storitve. Glede na to, da se na dnevni ravni število okužb zmanjšuje, se sprošča tudi prepoved obratovanja žičniških naprav.

Prihodnji teden gredo v šole osnovnošolci prve triade in vrtčevski otroci v devetih statističnih regijah

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, z izjemo prepovedi zbiranja v vrtcih in osnovnih šolah za učence od 1. do vključno 3. razreda  v tistih regijah, ki so v skladu z načrtom sproščanja ukrepov ob pojenjanju epidemije COVID-19, v rdeči fazi. Te pa so: Gorenjska, Koroška, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska, Podravska, Primorsko-notranjska, Zasavska, Pomurska in Savinjska regija.

Prav tako je z odlokom odpravljena prepoved zbiranja za študente za opravljanje laboratorijskih vaj in individualnega pouka (tako v višjih strokovnih šolah, kakor tudi na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih). Izjeme, ki jih predvideva odlok pri zbiranju, veljajo za zaposlene v zavodih in za posameznike, ki v njih opravljajo delo na drugi pravni podlagi (na primer podjemne ali avtorske pogodbe) ter člane organov zavodov.

Za vrtce, ki niso v regijah v rdeči fazi, še vedno velja, da opravljajo nujno varstvo za otroke. Župan občine, kjer vrtec obratuje, lahko oceni, da je njegovo delovanje nujno potrebno za varstvo otrok katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti. V tem primeru prepoved zbiranja v zmanjšanem obsegu za vrtec ne velja.

Prav tako je dodatno določena izjema od prepovedi zbiranja (ne glede na regijo) za učence in dijake, ki potrebujejo nujno pomoč svetovalne službe, ter za izvedbo nujnih postopkov povezanih z nadaljevanjem izobraževanja.

Zavodi morajo pri svojem delu upoštevati smernice ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj. Odlok začne veljati 23. januarja 2021 in velja do 29. januarja. Izjeme iz odloka, ki veljajo za devet regij, se začnejo uporabljati v torek, 26. januarja 2021, po predhodno opravljenem testiranju zaposlenih s HAGT testom.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Vlada izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji

Zaradi omejitve gibanja prebivalstva ter zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji z nekaterimi izjemami.

Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ne velja za izvajanje:

 • nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil,
 • rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga ter
 • postopkov in nalog v tahografskih delavnicah.

Veljavnost vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki zaradi začasne prepovedi iz 1. člena tega odloka potečejo od uveljavitve tega odloka do vključno 31. marca 2021, se podaljša do 31. decembra 2021.

Podaljšanje iz prejšnjega odstavka velja tudi za vozniška dovoljenja, teoretični del vozniškega izpita in izkaznice o vozniških kvalifikacijah, ki jim je veljavnost zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji potekla v obdobju od uveljavitve Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji do uveljavitve tega odloka.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji bo začel veljati 23. januarja 2021 in velja do 29. januarja 2021.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki velja od 23. do 29. januarja 2021.

Zaradi omejitve gibanja prebivalstva ter zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se predlaga nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije z nekaterimi izjemami, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja. Z zadevnim odlokom se v primerjavi z veljavnim odlokom širijo izjeme v statističnih regijah z bolj ugodno epidemiološko sliko.

V statističnih regijah Osrednjeslovenska, Pomurska, Savinjska, Podravska, Gorenjska, Obalno-kraška, Koroška, Zasavska in Primorsko-notranjska izjema od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom velja tudi za:

 • premične stojnice za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov kmetovalcev,
 • servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles) in
 • specializirane prodajalne z otroškim programom.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Izjema za vstop brez karantene za lastnike zemljišč in objektov za vzdrževalna dela

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 22. januarja 2021 in velja do 29. januarja 2021.

Dopolnjena izjema tudi za lastnike objektov in zemljišč

Vstop v Republiko Slovenijo iz države na rdečem seznamu brez napotitve v karanteno na domu ali brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 se dovoli za novo izjemo, in sicer:

 •  državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje, in se čez mejo vrača v roku 12 ur po prehodu meje.

Pri preostalih izjemah, veljavnosti testov PCR in HAT ter pri napotitvi v karanteno na meji ni sprememb.

Rdeči seznam držav (karantena ob vstopu, razen za izjeme ali z negativnim testom PCR ali HAT)

Vlada podaljšala Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19

Z Odlokom o spremembi Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (odlok) se zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19  je vlada podaljšala veljavnosti ukrepov do 11. februarja 2021.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

V Odloku o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 so zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 določeni ukrepi na področju izvajanja obveznega zdravstvenega zavarovanja. Imenovani zdravnik in zdravstvena komisija odločata o zadevah iz svoje pristojnosti na podlagi 81. in 82. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju le na podlagi razpoložljive dokumentacije.

Za nemoteno izdajo in izposojo medicinskih pripomočkov določeno, da lahko generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) s sklepom določi način izdaje medicinskih pripomočkov, obveznost in način poslovanja dobaviteljev z zavarovanimi osebami in ZZZS, izdajo in izposojo medicinskih pripomočkov brez prisotnosti zavarovane osebe in uporabe kartice zdravstvenega zavarovanja ter druge nujne ukrepe pri preskrbi zavarovanih oseb z medicinskimi pripomočki.

Kot začasni ukrep je določena pravica zavarovanih oseb do sanitetnega prevoza v primeru popolne prepovedi izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, s čimer se zavarovancem omogoči dostop do zdravstvenih storitev. Vlada skladno s 4. členom preverja utemeljenost ukrepov na podlagi strokovnih mnenj.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada sprejela Odlok o spremembah določenih odlokov izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

Z odlokom se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih. Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost ukrepov, ki jih vsebujejo.

S tem odlokom se do 29. januarja 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

 • Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji,
 • Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov,
 • Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2,
 • Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah,
 • Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

V posameznih odlokih so določbe, ki vlado zavezujejo k preverjanju utemeljenosti ukrepov iz posameznega odloka vsakih sedem dni, prav tako pa končna določba jasno določa sedemdnevno veljavnost posameznega odloka.

Vlada se tedensko seznani s strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Na podlagi zadnje ocene se je vlada odločila za podaljšanje veljavnosti odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v navedenih odlokih.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Sklep o izvajanju ukrepov po Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah

Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da epidemiološka situacija v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19, zaradi katere so bili z Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah uveljavljeni začasni ukrepi, ne omogoča razveljavitve ali spremembe navedenega odloka.

Z Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah se določajo naslednji začasni ukrepi: vloge se lahko vlagajo brez kvalificiranega elektronskega podpisa, omeji se možnost vlaganja (pisnih in ustnih) vlog neposredno pri organu, organu se omogoči, da lahko izključi javnost iz ustnih obravnav in drugih procesnih dejanj zaradi varovanja zdravja udeležencev, omeji se pregledovanje dokumentov upravne zadeve v uradnih prostorih, dopusti se vročanje na navadni elektronski naslov, dopusti se podaljšanje roka za izdajo in vročitev odločbe, če zaradi razlogov v zvezi ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni na strani organa ali stranke odločbe ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku, dopusti se tudi podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti, če te ni mogoče izpolniti v postavljenem roku.

Veljavnost začasnih ukrepov je z odlokom vezana na konec epidemije, vendar ne več kot tri mesece. Po Zakonu o splošnem upravnem postopku vlada mesečno preverja okoliščine in njihovo upravičenost, zaradi katerih so začasni ukrepi sprejeti.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Kategorija: Korona virus, Novice, Zakonodaja


Jaz tebi!