Pogajanja o PKP 8 že prvi dan in do nadaljnjega prekinili

| 25. 1. 2021
Začela so se pogajanja o osmem protikoronskem zakonu, a zapletlo se je že na samem začetku, ko je sindikalna stran ugotovila, da vladni predstavniki nimajo mandata za usklajevanje predlogov. Zato so predlagali, da pogajanja nadaljujejo, ko bodo mandat pridobili, vladna stran pa je pogajanja nato do nadaljnjega prekinila.

Reprezentativne sindikalne centrale, članice Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), in predstavniki vlade so v dopoldanskih urah začeli s pogajanji glede osmega protikoronskega zakona PKP 8. Na pogajanjih se je uvodoma izkazalo, da v vladni pogajalski skupini ni nobenega od ministrov, niti ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja kot nosilca PKP 8. Poleg tega se je izkazalo, da vladni predstavniki v pogajalski skupini nimajo nikakršnega mandata za usklajevanje predlogov, so sporočili sindikati.

“Glavni pogajalec vladne strani, državni sekretar na ministrstvu za delo Cveto Uršič, je namreč jasno povedal, da imajo glede predlogov socialnih partnerjev vladni predstavniki izključno mandat, da evidentirajo, slišijo in zapišejo njihove predloge, nimajo pa mandata, da se o predlogih tudi uskladijo.” Zato je sindikalna stran predlagala, da se pogajanja prekinejo in nadaljujejo, ko bodo vladni predstavniki pridobili mandat za pogajanja. Vladna stran je nato pogajanja do nadaljnjega prekinila, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Zapletlo se je že na začetku pogajanj.
Zapletlo se je že na začetku pogajanj.FOTO: Shutterstock

Sindikati predlog PKP 8 sicer razumejo kot “popravni izpit PKP 7, s katerim naj bi bile odpravljene nekatere napake, nejasnosti in pomanjkljivosti” sedmega protikoronskega zakona. “Tudi zato se predlogi sindikalnih central za vključitev v PKP 8 nanašajo predvsem na predloge, ki omejujejo širjenje epidemije, odpravljajo neutemeljeno neenakost med zaposlenimi, odpravljajo težave pri izvajanju določb PKP 7 v praksi in odpravljajo nepremišljene in škodljive rešitve, sprejete v PKP 7 brez socialnega dialoga.” Poleg tega kot pomembno vprašanje sindikati izpostavljajo tudi način in pogoje subvencioniranja dviga minimalne plače in posledice tega ukrepa za blagajne socialnih zavarovanj.

Pričakujejo, da bo vladna stran zagotovila pogoje za kakovostna pogajanja, pri katerih so pripravljeni sodelovati, “nismo pa pripravljeni več biti statisti za to, da bi se vlada glede postopka sprejemanja PKP 8 lahko sklicevala na socialni dialog, ki to dejansko ni”, so še zapisali.

Osmi protikoronski paket ukrepov sicer prinaša podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo do konca aprila ter prevzem dela bremena, ki ga bo delodajalcem prinesla uskladitev minimalne plače z letom 2021. PKP 8 predvideva razširitev kroga upravičencev do enkratnega solidarnostnega dodatka tudi na invalide z izredno nizkimi denarnimi prejemki. Solidarnostni dodatek v višini 150 evrov bodo prejeli še prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas, vojni veterani in invalidi po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov.

Vir: 24UR

Kategorija: Korona virus, Novice, Zakonodaja


Jaz tebi!