Dodatna pojasnila k Odloku o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov

| 13. 2. 2021

Odlok določa začasne omejitve pri izvajanju športno gibalne dejavnosti in procesu športne vadbe.

Izjeme pri izvajanju športne vadbe športnikov (treningov)

Športna vadba športnikov (treningi) se dovolijo:

 • vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred), gre za skupaj 538 športnikov, ki so s svojimi rezultati na mednarodni ravni dokazali svojo vrhunskost in, ki bi jim odsotnost treninga onemogočila nadaljnjo konkurenčnost na mednarodni ravni;
 • perspektivnim športnikom, gre za 673 mladih športnikov, ki so v mladinskih kategorijah dosegli vrhunske mednarodne športne rezultate;
 • športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registriranim v skladu z  32. členom ZŠpo-1, ki so člani reprezentanc, gre za okrog 1000 športnikov; omenjeni športniki so že delno zajeti v skupini perspektivnih športnikov;
 • poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so vpisani v razvid poklicnih   športnikov pri ministrstvu za šport (gre za trenutno okrog 500 športnikov, ki pa so delno zajeti že v številki vrhunskih in perspektivnih športnikov). Status poklicnega športnika je oblika zaposlitvenega statusa (samozaposlena oseba);
 • športnikom, ki se udeležujejo športnih tekmovanj iz prvega in drugega odstavka 3. člena Odloka.

Treningi športnikov v mlajših starostnih kategorijah (mladinci in kadeti, ki so člani državnih reprezentanc) so dovoljeni le če se izvajajo v obliki t. i. mehurčkov oziroma fizično izoliranih skupin. Mehurčki so homogene vadbene skupine, katerih sestava se ne spreminja.

Dovoljeni so tudi treningi preostalim registriranim športnikom, ki niso zajeti v zgoraj naštetih skupinah športnikov, če se izvajajo individualno torej samostojno oziroma pod vodstvom strokovnega delavca v športu, ter brezkontaktna športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih. Strokovni delavec v športu ne šteje v številčno omejitev. Pri izvajanju športne vadbe športnikov v skupinah je potrebno neprekinjeno vzdrževanje vsaj 2 metra medosebne razdalje. Takšna športna vadba športnikov je dovoljena tako na zunanjih površinah oziroma na prostem, kot tudi v zaprtih prostorih.

Brezkontaktna športna vadba je takšna športna aktivnost pri kateri med izvajanjem športne vadbe ne pride do dotika oziroma fizičnega stika med vadečimi.

Individualna športna vadba je takšna športna vadba pri kateri posameznik vadi sam. Kot individualna športna vadba se šteje tudi športna vadba v skupini oseb, ki so člani skupnega gospodinjstva. Med člani skupnega gospodinjstva med vadbo ni potrebno vzdrževati vsaj 2 metra razdalje.

Minimalno predpisano razdaljo med vadečimi je potrebno razumeti tako, da je to razdaljo možno vzdrževati ves čas izvajanja vadbe. Zaradi dinamičnosti izvajanja športne vadbe predlagamo, da organizatorji oz. izvajalci športnih programov zasledujejo predlagano omejitev 20 m2 vadbene površine na posameznika.

Obveznost testiranja na pristojnost virusa SARS-CoV-2

Odlok po novem uvaja tudi obvezno testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 za določene skupine uporabnikov športni programov in sicer za:

 • športnike in člane njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, ki jih odlok dovoljuje ter drugo osebje, ki sodeluje pri izvedbi teh tekmovanj (sodniki, delegati, čistilci, zdravniki, fizioterapevti, pobiralci žog… vsi, ki sodelujejo pri izvedbi tekmovanja) in
 • strokovne delavce v športu, ki vodijo programe športne vadbe (treninge športnikov in športno rekreativno vadbo).

Uporabniki športnih programov, ki jim Odlok predpisuje testiranje morajo v času izvajanja športnega programa ali športnega tekmovanja imeti:

 • potrdilo o negativnem rezultatu testu na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) ali testa HAG, ki ni starejši od 7 dni (upošteva se dan izvedbe testiranja), ali
 • potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, MODERNA najmanj 14 dni in AstraZeneca najmanj 21 dni, ali
 • potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
 • potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Kategorija: Korona virus, Novice


Jaz tebi!