Ne zamudite. Začenja se javni razpis za sofinanciranje…

| 10. 3. 2021
SPIRIT Slovenija objavil Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2021.
Javna agencija SPIRIT Slovenija je danes v Uradnem listu in na svojih spletni strani www.spiritslovenia.si objavila Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2021. Cilj javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo slovenskih poslovnih klubov v tujini in v sodelovanju z njimi intenzivneje spodbujati internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.Namen javnega razpisa je podpreti delovanje že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini in jih spodbujati pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva in privabljanjem tujih investitorjev v Slovenijo.

Med aktivnosti poslovnih klubov sodijo: zagotavljanje informacij in svetovanje slovenskim malim in srednje velikim podjetjem, ki se odločajo za prodor na trg, na katerem deluje slovenski poslovni klub; spodbujanje rednih formalnih in neformalnih stikov in izmenjavo informacij med lokalnimi podjetji, institucijami in slovenskimi podjetji; rednem seznanjanju slovenskih podjetij in institucij s poslovnimi priložnostmi in aktualnimi poslovnimi informacijami v poslovnem okolju, v katerem deluje slovenski poslovni klub; organizacija poslovnih dogodkov ter promocija slovenskega gospodarstva in slovenskega poslovnega okolja v tujini.

Ob tem je dr. Tomaž Kostanjevec, v. d. direktorja SPIRIT Slovenija dejal: »SPIRIT Slovenija že od leta 2008 sodeluje s slovenskimi poslovnimi klubi v tujini in sofinancira njihove aktivnosti. V tem času smo uspeli oblikovati mrežo slovenskih poslovnih klubov, ki slovenskim podjetjem ponujajo pomoč pri vstopu ali širitvi poslovanja na tujih trgih, tujim podjetjem pa pri iskanju poslovnih partnerjev v Sloveniji. S svojim znanjem in izkušnjami predstavljajo pomemben vir informacij za manjša in manj izkušena podjetja ter predstavljajo pomembno oporo slovenskemu gospodarstvu v tujini.« Več v video izjavi, ki je na voljo tukaj.

Kategorija: Javni razpisi


Jaz tebi!