Kako in kje se bomo v prihodnjih dneh lahko gibali

| 30. 3. 2021
Poiskali smo odgovore na najpogostejša vprašanja glede omejitve svobode gibanja od 1. do 12. aprila.
Fotografija: Prehod čez državno mejo bo razen nekaterih izjem prepovedan. FOTO: Roman Šipić/Delo

Prehod čez državno mejo bo razen nekaterih izjem prepovedan. FOTO: Roman Šipić/Delo
Zaustavitev javnega življenja v boju za zajezitev širjenja koronavirusa med 1. in 12. aprilom je prinesla nekaj dodatnih ukrepov, ki bodo vplivali na državljanke in državljane. Spet bo potekalo šolanje na daljavo za vse, razen za otroke s posebnimi potrebami, vrtci bodo zagotavljali le najnujnejše varstvo, delo od doma bo znova zaživelo v polnem obsegu, nenujne trgovine bodo zaprle vrata, obvezna bo uporaba zaščitne maske na prostem …Vlada pa je uvedla še nekaj ukrepov, ki nimajo tako enopomenskega odgovora. Zato smo jih poiskali mi.

Ali lahko odpotujemo iz Slovenije?

Ne, razen nekaterih izjem. Za osebe s prebivališčem v Sloveniji so prepovedana potovanja v države oziroma administrativne enote držav na rdečem seznamu, razen za izjeme. To sta dve splošni izjemi (prebolevniki in cepljeni) in vse posebne izjeme (na primer mednarodni transport, prevoz blaga in oseb, tranzit, dnevni šolarji, čezmejni dnevni delovni migranti …). Potrebujete pa dokazilo, da so izjeme upravičene oziroma druga dokazila.

Ali lahko potujem na Hrvaško, če imam v lasti nepremičnino?

Ne. Prepovedana so potovanja v države oziroma administrativne enote držav na rdečem seznamu, razen za izjeme (Hrvaška je na rdečem seznamu). Med temi izjemami ni posebne izjeme za lastnike nepremičnin na Hrvaškem.

Ali lahko zapustimo statistično regijo z namenom potovanja v državo ali enoto, ki ni na rdečem seznamu, denimo na Sardinijo?

Lahko, a le izjemoma. V prvi vrsti je treba izpolnjevati osnovne pogoje za vstop in izstop iz rdeče statistične regije. Trenutno, recimo, gorenjska regija ni rdeča in so tam pogoji drugačni kot, denimo, v rdeči obalno-kraški regiji. Sicer pa prepoved potovanj velja samo za države oziroma administrativne enote na rdečem seznamu. Pri državah in enotah, ki niso rdeče in kamor lahko potujete, pa je treba upoštevati morebitne omejitve, ki veljajo tam za vstop.

Ali lahko potujemo med stalnim prebivališčem in začasnim prebivališčem?

Ne. Selitev med prebivališči ni dovoljena. Šteje se, da posameznik prebiva v regiji, če ima v tej regiji stalno ali začasno prebivališče. Če ima posameznik stalno ali začasno prebivališče v različnih regijah, je lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in se ne sme seliti med obema prebivališčema.

S kom in kje se lahko družimo za velikonočno nedeljo?

Na velikonočno nedeljo 4. aprila lahko od 5. do 22. ure prehajamo med statističnimi regijami brez omejitev, če gre zaradi obiska na zasebnih površinah z največ šestimi osebami iz največ dveh gospodinjstev, pri čemer se v to število ne vštevajo mlajši od 15 let. Vse druge omejitve in prepovedi veljajo tudi v tem obdobju.

Je dovoljeno gibanje ponoči?

Ne. Omejitev gibanja v nočnem času po vsej državi ostaja nespremenjena, torej velja med 22. in 5. uro.

Kako se vrniti v Slovenijo?

Pri tem velja več pravil. Osebo, ki prihaja iz države na rdečem seznamu, se zaradi morebitne okužbe z virusom sars-cov-2 napoti v karanteno za deset dni. Oseba pa v karanteno ne bo napotena, če ob prehodu meje predloži (splošne izjeme):

1. negativni rezultat PCR-testa na virus sars-cov-2, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja,
2. potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika oprebolelosti covida-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
3. dokazilo o cepljenju proti covidu-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.

Potrdila o testiranju in potrdila zdravnika se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma schengenskega območja.

Tranzit čez državno mejo je ena redkih izjem, ki bo dovoljena v času zaustavitve javnega življenja. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Tranzit čez državno mejo je ena redkih izjem, ki bo dovoljena v času zaustavitve javnega življenja. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Določene so izjeme, ko oseba ne bo napotena v karanteno in tudi ne potrebuje negativnega testa PCR. Vstop iz katere koli rdeče države se tako dovoli (posebne izjeme):

1. osebi, napoteni na opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza ali z njega,
2. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu, če zapusti Slovenijo v osmih urah po vstopu, in osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb iz Slovenije v gospodarskem prometu in se v Slovenijo vrača v osmih urah po izstopu iz nje,
3. osebi, ki potuje v tranzitu čez Slovenijo in jo zapusti najkasneje v šestih urah po vstopu,
4. osebi z diplomatskim potnim listom,
5. osebi, ki še ni dopolnila 13 let in ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili.

Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi naslednjim kategorijam oseb, ki prihajajo iz države ali regije na rdečem seznamu, če predložijo negativni rezultat PCR- ali HAG-testa na virus sars-cov-2, ki ni starejši od sedmih dni od dneva odvzema brisa (posebne izjeme):

1. čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant, in se vrača v 14 urah po prehodu meje,
2. osebi, ki je že dopolnila 13 let in ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili,
3. osebi, ki prevaža osebo iz 5. točke prvega odstavka 10. člena (dnevni šolar, mlajši od 13 let) oziroma osebo iz prejšnje točke (dnevni šolar, starejši od 13 let) in se čez mejo vrne takoj po opravljenem prevozu,
4. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najkasneje v desetih urah po prehodu meje. Te osebe lahko mejo prehajajo zunaj kontrolnih točk,
5. osebi, ki mejo prehaja iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje ali življenje.

PCR-test je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja.

Vir: DElo

Kategorija: Korona virus, Novice, Zakonodaja


Jaz tebi!