Začetek 11-dnevne zapore javnega življenja

| 1. 4. 2021
V skladu z odločitvijo vlade, da zaradi poslabševanja epidemije za enajst dni omeji javno življenje, od danes pouk znova poteka na daljavo, z nekaj izjemami je znova prepovedana prodaja blaga in storitev potrošnikom, zapirajo se terase lokalov. Znova je prepovedano zbiranje ljudi, gibanje je omejeno na regije, na prostem so obvezne maske.
Kontrola na mejnih prehodih.
Kontrola na mejnih prehodih. FOTO: Aljoša Kravanja

Od 29. marca do vključno 12. aprila sta dodatno omejena izstop iz države in vstop vanjo. Slovenije ni več mogoče zapustiti za potovanje v državo, ki je na rdečem seznamu (na njem so med drugim vse sosednje države), za vstop v Slovenijo bo potreben negativen test PCR, opravljen v članici EU ali državi znotraj schengenskega območja, ali predložitev dokazila o preboleli bolezni ali cepljenju. Brez teh dokazil velja pri vstopu v Slovenijo 10-dnevna karantena, ki je ni mogoče predčasno prekiniti.

Izjema pri prehajanju meje velja za tranzitne potnike in tovorni promet. Do vključno 11. aprila je prepovedano prehajanje med statističnimi regijami, razen ob predložitvi negativnega testa PCR, dokazila o cepljenju ali prebolelosti covida-19.

Izjeme so (ob predložitvi ustreznega dokazila oz. izjave):
– prihod na delo in odhod z njega ter opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti;
– odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje;
– varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oz. zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom;
– dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja;
– dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev;
– dostop do storitev za nujne primere;
– dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona;
– dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami;
– dostop do trgovin ali storitev v drugi statistični regiji, če so bližje prebivališču ali če jih v regiji prebivališča ni.

Na velikonočno nedeljo, 4. aprila, lahko od 5. ure do 22. ure osebe prehajajo med statističnimi regijami brez omejitev, če prehajajo zaradi obiska na zasebnih površinah. V tem primeru je dovoljeno druženje največ šestih oseb iz največ dveh gospodinjstev. Med teh šest oseb ne štejemo mlajših od 15 let.

Razen navedene izjeme je do vključno 11. aprila prepovedano zbiranje ljudi z izjemo ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva. Prepovedane so vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke (z dovoljenjem ministra je sklenitev zakonskih in partnerskih zvez dovoljena).

Omejitev gibanja v nočnem času po vsej državi še vedno velja med 22. in 5. uro.

Nošenje mask na prostem

Znova se uvaja nošenje mask na vseh javnih prostorih, tudi na prostem. Za zaprt javni kraj oziroma prostor veljajo tudi vse oblike javnega potniškega prometa. Maske so obvezne tudi v osebnih avtomobilih, če je v njem več oseb, ki niso iz istega gospodinjstva. Izjema so otroci do dopolnjenega 6. leta starosti in pri individualni športni aktivnosti na zelenih površinah, če je mogoče zagotoviti vsaj meter in pol razdalje med osebami.

Zaprtje šol in vrtcev

Do vključno 11. aprila bo pouk potekal na daljavo, vrtci bodo zaprti. Vrtci in prvo triletje osnovnih šol bodo kljub temu zagotavljali nujno varstvo za otroke staršev, zaposlenih v kritični infrastrukturi, v šolah bodo tudi otroci s posebnimi potrebami.

Šport in rekreacija

Treningi so do vključno 11. aprila dovoljeni vrhunskim športnikom olimpijskega, mednarodnega in svetovnega razreda ter športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, ki so člani državnih reprezentanc.

V kolektivnih in individualnih športih je dovoljeno izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev, kot so evropsko in svetovno prvenstvo ter svetovni pokal. Za športnike, ki jim je dovoljeno tekmovati, je dovoljena tudi športna vadba. Ustavljena pa so državna tekmovanja.

Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležijo dovoljenih tekmovanj, se morajo enkrat tedensko testirati na novi koronavirus s hitrim antigenskim testom ali z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR). Negativni izvid testa pred tekmo ne sme biti starejši od 48 ur.

Na področju rekreativnega športa se lahko posamezniki, ožji družinski člani ali osebe iz skupnega gospodinjstva ob ohranjanju ustrezne razdalje v regiji prebivališča rekreirajo na prostem.

Gostinska dejavnost

Brez obveznega testiranja za zaposlene je mogoče do vključno 11. aprila ponujati osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji med 5. in 22. uro. Konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno.

Dovoljeno je opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač za dostavo ter opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance.

Zaprtje nenujnih trgovin in dejavnosti 

Do vključno 11. aprila je prepovedano ponujati in prodajati blago in storitve potrošnikom, kljub temu pa so odprte prehranske in nekatere druge trgovine in storitve. Odlok namreč navaja več izjem od te prepovedi.

Brez obveznega testiranja za zaposlene lahko dejavnosti opravljajo:
– lekarne,
– bencinski servisi,
– finančne storitve,
– pošta,
– dostavne službe,
– dimnikarske storitve (ob navzočnosti le enega izvajalca v prostoru oz. enega izvajalca in uporabnika male kurilne naprave, če je prostor mogoče prezračiti),
– storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles),
– gradbena dela v/na nenaseljenih gradbiščih, hišah ali stanovanjih brez stika s potrošniki ali na prostem,
– osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih,
– druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Nenujne trgovine se znova zapirajo.
Nenujne trgovine se znova zapirajo. FOTO: Dreamstime

Ob testiranju zaposlenih enkrat tedensko lahko dejavnosti opravljajo:
– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje (prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah ni dovoljena),
– prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki,
– vrtnarije, drevesnice, cvetličarne in program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,
– kmetijske prodajalne,
– tržnice (brez prodaje oblačil in obutve),
– prodajalne s tehničnim blagom,
– trafike in kioski,
– individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve.

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvajata ponudba ter prodaja blaga in storitev, je omejeno na 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je prostor manjši od 30 kvadratnih metrov. Trgovski centri morajo imeti ločen vhod in izhod za stranke.

Zaprte galerije, knjižnice in smučišča 

Danes se zapirajo galerije, muzeji, knjižnice, arhivi in ograjeni parki, prepovedane so kulturne in kinematografske storitve, verski obredi se lahko izvajajo le brez navzočnosti vernikov. Na področju športa so dovoljeni le vrhunski šport in treningi članov reprezentanc.

V javni upravi bodo zagotavljali le nujne storitve. Na sodiščih so preklicani vsi naroki v nenujnih zadevah, notarji bodo poslovali v času uradnih ur po predhodni najavi.

Žičniške naprave ne bodo delovale, javni potniški promet bo deloval po počitniških voznih redih.

Vir: 24UR

Kategorija: Korona virus, Novice, Zakonodaja


Jaz tebi!