Katalog

Dopisi poljskega podjetja glede objave registriranih znamk

| 17. 3. 2014

V zadnjem času je več imetnikov blagovnih znamk prejelo ponudbo poljskega podjetja IPTS International Patent and Trademark Service, ki proti plačilu ponuja objavo znamke v svoji internetni bazi.

Gre le za komercialno ponudbo. Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino je v zvezi s tem izrecno sporočil: takšna ponudba poljskega podjetja in druge tovrstne ponudbe so NEOBVEZUJOČE in nikakor ne vplivajo na stanje pravic imetnikov teh znamk. Torej ne vplivanje na imetnikove pravice (iz znamke, modela, patenta). Uradne, javne in neplačljive podatkovne baze pravic (znamke, modeli, patenti) so objavljene in sproti dostopne na uradovem spletišču na strani http://www.uil-sipo.si/uil/dejavnosti/baze-podatkov.

Pri tem opozarjamo, da v kolikor prejemniki te pošte sprejmejo to ponudbo, bodo s tem naročili od Poljskega podjetja PLAČLJIVO storitev, torej jo bodo dolžni plačati.

Vir: OZS; Sabina Rupert

Kategorija: Zakonodaja


Jaz tebi!