Katalog

Gradivo in reportaža z zaključne konference čezmejnega projekta PROFILI: Projekti izgradnje javne infrastrukture in zasebno podjetništvo v službi državljanov, sejem Dom 2014

| 19. 3. 2014
Zaključna konferenca projekta PROFILI pod naslovom “Projekti izgradnje javne infrastrukture in zasebno podjetništvo v službi državljanov” je potekala 12. marca 2014 v Ljubljani, Sloveniji. Na konferenci so bile predstavljene različne tematike: zakonodaja, tveganja in primeri dobrih praks na področju javno-zasebnega partnerstva in projektov izgradnje. Številni ugledni in priznani predavatelji so prihajali iz Slovenije in Italije ter po koncu dogodka na zakuski in mreženju bili na razpolago za diskusijo in nevezovanje poslovnih in strokovnih čezmejnih stikov.
Konferenca je potekala na Gospodarskem razstavišču v okviru obsejemskega programa
sejma Dom 2014 v Ljubljani.10:00 Otvoritev konference: Uvodni nagovor in predstavitev projekta Profili (ga. Morena Quaresimin, Dežela Veneto)10:10 Zakon o graditvi (ga. Aleksandra Velkovrh, zaposlena na Inšpektoratu RS za promet, energetiko in prostor)

10:25 Zakon o gradbenih proizvodih in CPR (g. Jože Kočar, MGRT)

10:40 Zakon o javno–zasebnem partnerstvu: Pravni temelji in načini financiranja projektov po modelu JZP v Sloveniji (g. Aleš Avbreht, odvetnik in partner pri AZ&Partnerji)

10:55 Javno–zasebno partnerstvo v Italiji: Pravni temelji in prakse (dr. Luciano Cortese, regijski pravni strokovnjak za javna dela, Deželo Veneto)

11:10 Računovodska obravnava poslov JZP glede na razporeditev tveganj (g. Samo Jereb, namestnik predsednika Računskega sodišča RS)

11:25 Ekonomska tveganja: Pričakovanja javnega in zasebnega partnerja (g. Anton Kožar, Inštitut za nepremičnine d.o.o, Ljubljana)

11:40 Tehnična tveganja: Nepravilnosti in napake pri graditvi in prenovah stavb – slovenske izkušnje in priporočila (ga. Lutman Marjana, ZAG)

12:05 Predstavitev pojma energetskega pogodbeništva, kot oblike JZP in primer dobre prakse (g. Branko Kašnik, IJZP)

12:20 Primer dobre prakse v Sloveniji (g. Ivan Hribar, Zarja Kovis d.o.o.)

12:35 Zaključki projektnih fokusnih skupin (ga. Silvija Rita Sedita in ga. Annalisa Caloffi, Univerza v Padovi)

12:50 Pregled trga gradbeništva v Sloveniji in Italiji (g. Jože Renar, GZS ZGIGM, ga. Raffaella Boscolo, ANCE Venezia)

13:15 Predstavitev diseminacijskih projektnih vsebin zbranih v projektnem priročniku dobrih praks (ga. Valentina Kuzma, GZS ZGIGM)

13:25 Čezmejna spletna platforma (g. Gianfranco Perali, Informest)

13:40 Problematike pri čezmejnem poslovanju gradbenih podjetij (g. Andrej Šik, SDGZ)

14:00 Možnosti javno zasebnega partnerstva na področju umetnostnozgodovinske dediščine (g. Sergio CaloVenetian Cluster of Cultural and Environmental Heritage)

Dogodek je moderiral: Branko Kašnik

img32759 (1) img32760 - Kopija img32763 img32765_MS img32766 - ms img32767-ms img32768_ms img32769_ms img32771_ms img32772_ms img32773_ms img32774-ms img32775-md

 

Kategorija: Projekti


Jaz tebi!