Pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec prejelo 62 podjetij

| 14. 9. 2021
Delovno okolje naj bi v Sloveniji izboljševali tudi s pomočjo certifikata, ki prek nabora ukrepov delodajalcem ponuja številne priložnosti.
Fotografija: Podjetja se zavedajo pomembnosti dobrega delovnega okolja in dobre organizacijske klime za večje zadovoljstvo zaposlenih. FOTO: Shutterstock

Podjetja se zavedajo pomembnosti dobrega delovnega okolja in dobre organizacijske klime za večje zadovoljstvo zaposlenih. FOTO: Shutterstock
V Laškem so včeraj 62 podjetjem in organizacijam podelili pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. To je bila prva podelitev certifikatov podjetjem, ki so se v postopek certificiranja prijavila lani in letos.

Številna podjetja in organizacije se zavedajo pomembnosti dobrega delovnega okolja in organizacijske klime za večje zadovoljstvo zaposlenih, zato temu posvečajo vedno večjo skrb in z različnimi ukrepi krepijo družbeno odgovorno delovanje. Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec so oblikovali na Ekvilib Inštitutu, partnerji v projektu pa so še GZS, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Združenje delodajalcev Slovenije. Njegov namen je izboljševati kakovost delovnega okolja v Sloveniji.

Kaj certifikat pomeni za dobitnike

Med prejemniki certifikata so tudi Ljubljanske mlekarne, kjer poudarjajo, da se od razmeroma velikih podjetij, kot je njihovo, z vidika družbeno odgovornega poslovanja v najširšem smislu veliko pričakuje in prav je tako. »Certifikat bo nekakšna pika na i, potrditev našega družbeno odgovornega delovanja v praksi. Obenem je to odlična nadgradnja certifikata Družini prijazno podjetje. Z njim si tudi razširimo možnosti, da sporočilo o naši družbeni odgovornosti posredujemo med potrošnike, dobavitelje, druge poslovne partnerje in lokalno skupnost,« še pravijo v Ljubljanskih mlekarnah.

Certifikat potrjuje, da razmišljamo pravilno in delamo prave korake, pa dodajajo v zavarovalnici Generali. »Veseli smo, da lahko svoje načrte na področju družbene odgovornosti uresničujemo s pomočjo matične Skupine, ki je skrb za družbeno odgovorno poslovanje in trajnost zapisala tudi med svoje strateške cilje. Predvsem pa je certifikat priložnost, da delovno okolje spreminjamo na bolje in za sodelavce ustvarjamo dodano vrednost – pravzaprav jo ustvarjamo vsi skupaj, saj so sodelavci z različnih področij sodelovali v projektni skupini za pridobitev certifikata. Tako je vsak dodal svoj kamenček v naš skupni mozaik, da bomo nove, sveže, uspešne zgodbe v delovnem okolju izpeljali, da bodo zaživele in da bomo uživali njihove sadove. Največja dodana vrednost novega certifikata bo namreč še večje zadovoljstvo zaposlenih in ne nazadnje tudi njihovih družin. Vsak prispevek in njihova mnenja štejejo, saj so zaposleni prvi ambasadorji blagovne znamke.«

In kaj je bil glavni povod za odločitev za pristop k omenjenemu certifikatu? »Ker smo v zavarovalnici Generali zavezani k ustvarjanju zdrave, povezane in trajnostne družbe, kjer se lahko ljudje razvijajo in uresničujejo svoje potenciale, smo takoj zagrabili priložnost za implementacijo novih ukrepov, s katerimi bi pridobili omenjeni certifikat. Svojo družbeno odgovornost uresničujemo z zavezo, da spreminjamo družbo na bolje, zato težimo k ustvarjanju vrednosti na vseh področjih – v poslovnem, družbenem in okoljskem smislu.«

V Laškem so 62 podjetjem in organizacijam podelili pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. FOTO: Matic Kremžar

V Laškem so 62 podjetjem in organizacijam podelili pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. FOTO: Matic Kremžar

Nadgradnja dosedanjih aktivnosti

Z vključitvijo v certificiranje bomo z dodatnimi ukrepi nadgradili dosedanje družbeno odgovorne aktivnosti, pa pravijo v podjetju Fraport Slovenija. »Na njihovih temeljih želimo doseči večje zadovoljstvo zaposlenih in drugih deležnikov ter skupaj z njimi soustvarjati mrežo, naravnano k trajnostnemu razvoju. Odločili smo se za področje celostnega naslavljanja družbene odgovornosti, ker menimo, da so tu možne izboljšave. Namreč, področji usklajevanja poklicnega, družinskega in zasebnega življenja ter varnosti in zdravja na delovnem mestu imamo v družbi že dobro vpeljani, saj razpolagamo s polnim certifikatom Družini prijazno podjetje in certifikatom ISO 45001.«

Poleg temeljnih ukrepov, ki so vnaprej določeni, bodo v Fraportu Slovenija implementirali ukrepe s področja organizacijskega delovanja (strategija družbene odgovornosti, cilji trajnostnega razvoja, kodeks poslovanja in integriteta organizacije), varovanja okolja (programi izobraževanja za zaposlene, zelena, zdrava in prijazna pisarna, trajnostna mobilnost, nizkoogljičnost in zmanjševanje emisij) ter tudi ukrepe s področja socialne varnosti zaposlenih (na primer dodatne bonitete). V podjetju pričakujejo, da bomo z implementacijo ukrepov dosegli dolgoročne pozitivne učinke na delovanje podjetja, zaposlene, okolje, širšo skupnost ter poslovne partnerje. »Naši glavni cilji so povečanje ugleda in moč delodajalčeve in korporacijske znamke, vzpostavitev zdravega delovnega okolja z dobrimi, stimulativnimi medosebnimi odnosi in boljše kohezivne organizacijske kulture, izkazovanje kredibilnejšega družbeno odgovornega ravnanja in komuniciranja z našimi ključnimi deležniki, ki svoje odločitve sprejemajo tudi na podlagi etičnih meril, ter vpeljava trajnostnega poslovanja, s čimer želimo prispevati tudi k okoljski in družbeni dimenziji razvoja,« še navajajo v Fraportu Slovenija, kjer pri projektu sodeluje skupina trinajstih sodelavcev iz različnih služb.

Gorenjska banka v zadnjih letih intenzivno izvaja aktivnosti in projekte, ki so usmerjeni v dolgoročno dobrobit zaposlenih, okolja, skupnosti in strank. »Družbena odgovornost je ena izmed ključnih iniciativ strategije trajnostnega delovanja v Gorenjski banki in predstavlja tako pogled zaposlenih, kot vodstva. Kot prva banka v Sloveniji odgovorno prevzemamo certifikat, ki potrjuje naša dosedanja prizadevanja in postavlja temelj za strateško in sistemsko vodenje družbeno odgovornega delovanja banke. V Gorenjski banki poskušamo nenehno premikati mejnike, gonilo našega razvoja in napredka pa so naši zaposleni. In ponosni smo, da so prav naši zaposleni pomagali začrtati nadaljnjo pot banke kot Družbeno odgovornega delodajalca,« pa pravijo v Gorenjski banki.

Družbena odgovornost podjetij

Uspešnost podjetij se najpogosteje meri zgolj z bilancami in poslovnimi izidi, pozablja pa se na vidik, kako se podjetja spopadajo z okoljskimi in družbenimi izzivi, pa je med drugim spomnila Petra Hartman, vodja projekta Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec na Ekvilib Inštitutu. In dodala, da je prav, da podjetja vidijo družbeno odgovornost ne samo kot zmanjševanje svojih negativnih vplivov, ampak predvsem kot način, kako lahko aktivno prispevajo k temu, da bosta tako naše okolje kot družba zdrava, vitalna in ohranjena tudi za vse generacije, ki prihajajo za nami.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj pa je med drugim izpostavil, da bodo družbeno odgovorna podjetja, ki stremijo k zadovoljstvu zaposlenih, boljši organizacijski kulturi in klimi ter zagotavljanju varnega in zdravju prijaznega delovnega okolja, nedvomno lažje in hitreje premagala tako številne družbene izzive, ki so povezani s staranjem prebivalstva, migracijami, nezaposlenostjo, odhajanjem mlade delovne sile ipd., kot tudi težave, ki jih prinaša epidemija.

Družbeno odgovornim podjetjem se krepi blagovna znamka, pa meni Mitja Gorenšček, izvršni direktor GZS, kar pozitivno vpliva na odziv zunanjih deležnikov in poslovnih partnerjev, predvsem mladi pa vedno bolj izbirajo svoje delodajalce tudi na osnovi družbene odgovornosti podjetij.

Kategorija: Novice


Jaz tebi!