OBVEZNA STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA ZA RAČUNOVODSKE SERVISE: Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma – ZPPDFT-1 / spletni dogodek

| 16. 12. 2021

Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

Na seminarju se bo predstavilo ZPPDFT-1, predvsem iz vidika kaj mora zavezanec izvajati, da je skladen z zakon, kako se to izvaja na najbolj optimalen način, glede na dejavnost, ki jo zavezanec izvaja. Predstavljen bo celoten zakon iz uporabniškega vidika ter novela ZPPDFT-1 (bistvene spremembe).

Na ZOOM seminar vabimo vse, ki morate izvajati zakonska določila: računovodske družbe, nepremičninske družbe, leasing družbe, factoring družbe, ponudniki »kripto menjalnic«, revizijske družbe, storitve davčnega svetovanja, trgovci s plemenitimi kovinami in ostali (celoten seznam zavezancev najdete v 4. členu ZPPDFT-1).

Vsebina izobraževanja:

–              Naloge zavezancev za izvajanje ZPPDFT-1.

–              Predstavitev osnovnih pojmov.

–              Pregled stranke (način in nabor informacij).

–              Statusi/tipi strank.

–              Nabor zahtevanih podatkov.

–              Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke.

–              Uradni osebni dokumenti.

–              Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti na podlagi sredstva elektronske identifikacije.

–              Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti pravne osebe.

–              Prepustitev pregleda stranke tretji osebi.

–              Ugotavljanje dejanskega lastnika pravne osebe.

–              Poslovanje s politično izpostavljeno osebo.

–              Načini ugotavljanja politične izpostavljenosti.

–              Pregled stranke iz visoko tveganih tretjih držav.

–              Omejevalni ukrepi.

–              Analiza tveganja.

–              Tveganje povezano s stranko.

–              Tveganje povezano z geografskim področjem.

–              Tveganje povezano s produktom ali storitvijo.

–              Drugi dejavniki tveganja.

–              Razvrščanje strank.

–              Vrste pregleda stranke (»običajni«, poglobljeni in poenostavljeni pregled).

–              Spremljava aktivnosti strank.

–              Obravnava neobičajnih transakcij.

–              Sporočanje/zaznava sumljivih oseb/transakcij.

–              Indikatorji za prepoznavo PD/FT.

–              Predstavitev različnih tipologij in primerov iz prakse.

–              Sodelovanje z Uradom za PPD.

–              Zaprosila/poizvedbe prejete s strani Urada za PPD.

–              Vodenje evidenc in hramba dokumentov.

–              Tajnost podatkov.

–              Izobraževanje zaposlenih.

–              Notranji nadzor.

–              Omejitve po ZPPDFT-1.

–              Sankcije za kršitve ZPPDFT-1.

Poleg navedene vsebine, bodo predstavljene tudi bistvene novosti, ki jih je prinesla novela ZPPDFT-1 v juliju 2020.

»Inšpektorji preverjajo izvajanje določb po ZPPDFT-1. Ste se letos že udeležili izobraževanja?« …. več

Predavatelj:

Andraž Trtnik

S področjem zakona o preprečevanju pranja denarja se ukvarja že preko deset let. Pokriva več področij iz naslova dejavnosti, od bančne dejavnosti do ostalih dejavnosti, ki spadajo pod dejavnosti za katere je potrebno izvajati zakonska določila. Opravlja tudi svetovalno dejavnost za različna podjetja iz naslova izvajanja zakona.

Ima mednarodno licenco »ICA International Advanced Certificate in Anti Money Laundering«, ki je bila pridobljena v okviru ICA »INTERNATIONAL COMPLIANCE ASSOCIATION«.

Termin: 12. januar 2022. med 9. in 12. uro, preko ZOOM, v okviru organizacije OOZ Sežana. / TERMIN ODPOVEDAN, PRENEŠENO NA MESEC APRIL, DATUM NAKNADNO!

PREDHODNA PRIJAVA NA DOGODEK JE OBVEZNA!

MESTA SO OMEJENA! ROK ZA PRIJAVO JE 4. JANUAR 2022!

Prosimo, da izpolnite spletno prijavo na dogodek ali se prijavite po e-pošti na naslov edo.cuk@ozs.si.
Po članski ceni lahko član prijavi eno osebo.

VIŠINA KOTIZACIJE BREZ DDV:
Člani OOZ Sežana – 75,00 €
Po članski ceni lahko član prijavi še eno osebo.
Člani drugih OOZ-jev – 90,00 €
Zaposleni pri članih – 90,00 €
Nečlani – 105,00 €

PODATKI ZA PLAČILO KOTIZACIJE:
Za udeležbo na usposabljanju je potrebno predhodno plačilo.

Znesek kotizacije nakažite na račun št.: Sl56 6100 0001 6671  737, sklicna številka 00 davčna številka podjetja, koda namena SUBS,  Namen plačila: ZPPDFT-1  OOZ SEŽANA, Kraška ulica 6., 6230 Sežana. 

Prosimo, da potrdilo o plačilu pošljete na e-naslov edo.cuk@ozs.si.

Pisne odjave poslane na edo.cuk@ozs.si upoštevamo do 2 dni pred dnevom izobraževanja.. V primeru, da odjave ne sporočite, kotizacijo zaračunamo v celoti.
V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Kontakt: (05) 620 28 52  Edo Čuk,  edo.cuk@ozs.si

Vljudno vabljeni!

Kategorija: Izobraževanje, Računovodstvo in knjigovodstvo


Jaz tebi!