Označevanje embalažnega materiala obvezno od 1.1.2022 naprej – tudi za kemikalije

| 18. 1. 2022

Z novo Uredbo o embalaži in odpadni embalaži JE označevanje embalažnega materiala obvezno, in sicer od 1.1.2022 naprej. Ta novost označevanja vrste embalaže sega sedaj tudi na področje označevanja kemikalij.

Do sedaj je bilo tovrstno označevanje embalažnega materiala z Mobiusovo zanko v Sloveniji in državah EU prostovoljno. Edina izjema je bila Hrvaška, kjer je to označevanje že sedaj obvezno.

Dva pravna vira sta pomembna za celovito razumevanje vaših prihodnjih obveznosti iz naslova označevanja vrste embalaže.

Najprej je tu Uredba o embalaži in odpadni embalaži (UL RS, št. 54/2021).

V skladu s to Uredbo morajo proizvajalci embalaže ali embalerji na embalaži navesti vrste embalažnih materialov. Ta Uredba med drugim določa, kdo vse je zavezanec za označevanje.

Drugi pravni vir – Odločba Komisije 97/129/ES – pa določa podrobnosti o tem, kako je potrebno označevati embalažo.

Preden gremo v te podrobnosti, se za trenutek pomudimo pri definicijah osnovnih pojmov.

Kdo je torej zavezanec? Bolj natančno, kdo je proizvajalec embalaže in kdo embaler?

Proizvajalec embalaže po Uredbi je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki v skladu s predpisi kot dejavnost izdeluje embalažo ali jo oblikuje v postopku embaliranja blaga.

Embaler je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:

  1. v skladu s predpisi kot dejavnost embalira, pakira ali polni blago v embalažo pod svojim imenom ali pod svojo znamko ali
  2. v skladu s predpisi kot dejavnost embalira, pakira ali polni blago v embalažo, na kateri je vidna oznaka njegovega imena ali njegova znamka, ali
  3. zanj druga oseba v skladu s predpisi kot dejavnost embalira ali pakira ali polni blago v embalažo pod njegovim imenom ali pod njegovo znamko ali
  4. zanj druga oseba v skladu s predpisi kot dejavnost embalira ali pakira ali polni blago v embalažo, na kateri je oznaka njegovega imena ali njegova znamka.

Če pridobitelj embaliranega blaga uvaža ali vnaša na območje Republike Slovenije, z namenom nadaljnje prodaje, blago z znamko pravne osebe ali samostojnega podjetnika s sedežem v Republiki Sloveniji, se za embalerja šteje imetnik znamke.

Morda pa ste podjetje, ki imate lastne blagovne znamke in niste prepričani, kaj zgornje definicije pomenijo za vas. V tem primeru ste v skladu z zgoraj navedenimi definicijami embaler. Zato tudi za vas veljajo obveznosti glede označevanje embalaže.

Sedaj, ko smo opravili z definicijami, je čas, da gremo globje in si pogledamo, kaj je cilj in namen odločbe komisije 97/129/ES?

Primarni cilj je določiti oštevilčenje in okrajšave, na katerih temelji sistem prepoznavanja vrste embalaže. S tem se opredeli:

  • narava uporabljenega embalažnega materiala in določi,
  • kateri materiali so predmet sistema prepoznavanja.

To posledično omogoča lažje zbiranje embalaže, ponovno uporabo in predelavo, vključno z recikliranjem. Tukaj so nekateri primeri označevanja različnih vrst embalaže z uporabo Mobiusove zanke:

tabela1

Oznake embalažnih materialov (slika zgoraj) so torej namenjene zbiralcem, predelovalcem in odstranjevalcem odpadkov za prepoznavanje embalažnih materialov in za razvrščanje odpadne embalaže. Sestavljene so iz črke in številke (npr. za polivinil klorid: PVC-3), veljajo pa za primarno, sekundarno in terciarno embalažo.

Sama oznaka embalažnega materiala bo morala biti nameščena na embalaži ali etiketi, pritrjeni na embalažo. Biti bo morala jasno vidna in dobro čitljiva. Prav tako bo morala biti oznaka trajna in obstojna tudi po odprtju embalaže.

V nadaljevanju dodajam še tabelo, kjer so zajeti nekateri materiali, okrajšave, ki se uporabljajo, in oštevilčenja (tako lahko tudi sami razberete, kaj recimo pomeni PVC-3):

tabela1

Še enkrat poudarjamo, da je tovrstna novost začela veljati 1. januarja 2022 – sega tudi na področje označevanja kemikalij. Pomeni torej dodatno zahtevo, ki jo morajo poleg že znanih predpisov o označevanju kemikalij poznati proizvajalci oz. embalerji.

Če imate kakršnokoli vprašanje glede označevanja vaših proizvodov, mi pišite na simona.miklavcic@bens-consulting.eu.

Kategorija: Novice, Zakonodaja


Jaz tebi!