Pomoč po epidemiji: za podjetja iz prizadetih panog na voljo 10 milijonov evrov

| 14. 4. 2022
Za osem v pandemiji covida prizadetih gospodarskih panog bo na voljo 10 milijonov evrov težak razpis. Ukrep bo namenjen pomoči mikropodjetjem ter malim in srednje velikim podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po sprostitvi ključnih ukrepov na podlagi sofinanciranja stroškov dela za ohranjene zaposlitve med 1. avgustom 2021 in 31. januarjem 2022.

Vlada je na dopisni seji v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila nov projekt Javni razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev zaradi covida-19. Vrednost javnega razpisa bo 10 milijonov evrov. Pandemija je imela izreden negativen vpliv na gospodarsko aktivnost v letu 2020, ki pa se je v določenih delih gospodarstva nadaljeval še leta 2021. Kot so sporočili z Vlade RS, je turizem ena od gospodarskih dejavnosti, ki so zaradi pandemije še posebej prizadete: “Ukrep bo zato namenjen pomoči mikro-, malim in srednje velikim podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po sprostitvi ključnih ukrepov, vezanih na covid-19 na podlagi sofinanciranja stroškov dela za ohranjene zaposlitve v obdobju od 1. avgusta 2021 do 31. januarja 2022. Podjetja iz osmih panog, ki bodo upravičena do sredstev razpisa, so bila zaradi ukrepov, vezanih na covid-19, močno prizadeta in so imela pomembno zmanjšanje prihodkov.” 

Natakar preverja dokazila
Natakar preverja dokazilaFOTO: Dreamstime

 Upravičenci po tem ukrepu bodo fizične in pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in so imele na dan 31. julija 2021 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih standardnih klasifikacij dejavnosti: dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov, dejavnost potovalnih agencij, dejavnost organizatorjev potovanj, rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti, organiziranje razstav, sejmov in srečanj, umetniško uprizarjanje, spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje in strežba pijač.

Upravičeni bodo stroški, ki so jih imeli prijavitelji imeli v času omejenega izvajanja dejavnosti, in sicer stroški dela za obdobje od 1. avgusta 2021 do 31. januarja 2022. Pavšalna vrednost subvencije bo 6.000 evrov na zaposlenega. Več podrobnosti o ukrepu bo določenih z objavljenim javnim razpisom, so še sporočili z Vlade RS.

Na voljo državne garancije podjetjem za blažitev posledic epidemije

Slovenski podjetniški sklad pa je danes v uradnem listu in na svoji spletni strani objavil razpis, prek katerega je na voljo za skupno 11,55 milijona evrov garancij za zavarovanje bančnih kreditov, s katerimi si bodo mikropodjetja ter mala in srednje velika podjetja zagotavljala likvidnost in blažila posledice epidemije covida-19 na poslovanje.

Razpis z oznako P1 covid 2022 je namenjen podjetjem, ki so utrpela upad prihodkov v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 in si želijo zagotoviti likvidnost poslovanja, da bi omilil posledice epidemije na poslovanje. Namen so zagotovitev likvidnosti, ohranitev delovanja mikro-, malih in srednje velikih podjetij ter izboljšanje financiranja obratnih sredstev, so sporočili iz sklada.

Denar in rokavice
Denar in rokaviceFOTO: Dreamstime

Podjetja bodo lahko zaprosila za garancije v višini 80 odstotkov vrednosti kredita, za kredite v višini do 100.000 evrov oz. za srednje velika podjetja do 200.000 evrov z ročnostjo do pet let in koriščenje šestmesečnega moratorija, ki se šteje v obdobje ročnosti kredita. Gre za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke.

Hkrati bodo lahko podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki po razpisu znaša šestmesečni evribor + 0,35 odstotka.

Prijavijo se lahko mikro-, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi ter socialna podjetja s statusom gospodarske družbe, imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas in manj kot 250 zaposlenih, njihov letni promet ne presega 50 milijonov evrov, bilančna vsota pa ne 43 milijonov evrov. Upravičeni stroški morajo nastati v obdobju od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2023.

Podjetja lahko vloge oddajo na Slovenskem podjetniškem skladu do 5. in 20. maja, 5. in 20. junija, 5. julija, 5. in 20. septembra ter 5. in 20. oktobra oz. do porabe sredstev.

Slovenski podjetniški sklad je danes napovedal tudi objavo razpisa z oznako P1 plus 2022. Objavljen bo 15. aprila, na voljo pa bo 87,45 milijona evrov klasičnih garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

Z objavo obeh razpisov v okviru garancijske linije bo sklad tako razpisal za 99 milijonov evrov garancij s subvencijo obrestne mere. Predvideva, da bo podprtih vsaj 450 projektov.

Kategorija: Finance, Gostinstvo in turizem, Javni razpisi, Korona virus, Novice


Jaz tebi!