Seminar: RAVNANJE Z ODPADKI – ODPOVEDAN

| 3. 6. 2022

Kraj izvedbe: OOZ Sežana Čas izvedbe: 16.30 – 20.15
Datum izvedbe: Torek 21. 06. 2022

Ravnanje z odpadki je le eno področje varstva okolja, ki je zakonsko urejeno s številnimi predpisi. Odpadki nastajajo povsod. Nekateri so nenevarni (komunalni odpadki, odpadna embalaža, organski odpadki itd.), drugi nevarni (odpadno olje, odpadne barve in laki, kemikalije itd.), za vse pa je predpisano ustrezno ravnanje. Odlaganje odpadkov je prostorsko močno omejeno in številne deponije komunalnih odpadkov so v zapiranju. Zato so ločeno zbiranje odpadkov, reciklaža in energetska predelava nujnost že danes. Obstajajo številni sistemski pristopi kot npr. ISO 14001 in EMAS, ki omogočajo lažje obvladovanje področja ravnanja z odpadki.

Komu je seminar namenjen?
Seminar je namenjen vsem predstavnikom organizacij, ki so povzročiteljice odpadkov. Na seminarju se bodo udeleženci seznanili z osnovami varstva okolja s poudarkom na ravnanju z odpadki.

Cilji usposabljanja
Na seminarju se bodo udeleženci seznanili z osnovami varstva okolja s poudarkom na ravnanju z odpadki in najnovejšo zakonodajo EU. Razvoj kompetenc: strokovna tehnična znanja

VSEBINA:

1. Pravna regulativa varstva okolja.
2. Vrste odpadkov.
3. Načini ravnanja s posamezno vrsto odpadka.
4. Zakonodaja na področju ravnanja z odpadki.
5. Pooblaščenci.
6. Analitika odpadkov.
7. Načrt gospodarjenja z odpadki.
8. Sistemski pristop k obvladovanju odpadkov.

Predavanje je popestreno s številnimi primeri iz prakse, ob aktivnem sodelovanju vseh prisotnih in izmenjavo izkušenj
Trajanje seminarja: 4 – 5 pedagoških ur

Potrdila za vse udeležence!

 

SEMINAR JE ODPOVEDAN!

Kategorija: Izobraževanje, Novice, Zakonodaja


Jaz tebi!