V Sloveniji najmanj brezposelnih po letu 1990

| 7. 6. 2022
Število registriranih brezposelnih še naprej pada. Na zavodu za zaposlovanje je bilo konec maja registriranih 55.854 brezposelnih oseb, kar je 3,8 odstotka manj kot aprila in 25,7 odstotka manj kot pred letom dni. Dosežena je tudi nova najnižja raven po letu 1990. Ob koncu maja je bilo tako registriranih 2227 oseb manj kot aprila, v primerjavi z lanskim majem pa je bila brezposelnost manjša za 19.294 oseb, so sporočili iz zavoda za zaposlovanje.

V petih mesecev tega leta skupaj je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 61.417 brezposelnih oseb, kar je 26,3 odstotka manj kot v primerljivem obdobju leta 2021. Na novo se je maja prijavilo 3871 brezposelnih oseb, 5,5 odstotka manj kot aprila, a 4,6 odstotka več kot maja lani.

Med novoprijavljenimi je bilo 390 iskalcev prve zaposlitve, 1843 brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen čas, 33 brezposelnih zaradi stečajev in 595 presežnih delavcev. V primerjavi z aprilom se je za 10,5 odstotka povečalo število prijav iskalcev prve zaposlitve in za 37,5 odstotka število brezposelnih zaradi stečajev. Brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas in presežnih delavcev pa se je prijavilo manj kot aprila, prvih za 11,3 odstotka in drugih za štiri odstotke.

V primerjavi z lanskim majem se je prijavilo 18,9 odstotka več iskalcev prve zaposlitve in 25 odstotkov manj brezposelnih zaradi stečajev, 5,1 odstotka je bilo manj novoprijavljenih presežnih delavcev in en odstotek brezposelnih po izteku zaposlitve za določen čas. Od 6098 brezposelnih oseb, ki jih je maja zavod odjavil iz evidence, se je medtem zaposlilo oziroma samozaposlilo 3871 oseb, kar je 12,6 odstotka manj kot aprila in 34,8 odstotka manj kot maja lani.

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ prodajalcev, tajnikov, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov v uradih, hotelih in drugih ustanovah, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil, komercialnih zastopnikov za prodajo, drugih delavcev za preprosta dela, natakarjev, kuhinjskih pomočnikov, poslovnih sekretarjev, kozmetikov ter vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev.

Iz evidence brezposelnih se je medtem skupaj odjavilo 35.072 oseb, od teh 23.709 zaradi zaposlitve, kar je 23 odstotkov manj kot v primerljivem obdobju lani.
Iz evidence brezposelnih se je medtem skupaj odjavilo 35.072 oseb, od teh 23.709 zaradi zaposlitve, kar je 23 odstotkov manj kot v primerljivem obdobju lani.FOTO: Shutterstock

Dolgotrajno brezposelni so maja predstavljali 55,5 odstotka vseh registriranih brezposelnih, a je bilo njihovo število vseeno za 25,9 odstotka nižje kot pred letom dni. Število brezposelnih žensk, ki predstavljajo 50,5 odstotka vseh registriranih brezposelnih, se je medletno zmanjšalo za 26,8 odstotka. Med starejšimi od 50 let, ki s 40,1 odstotka predstavljajo največjo starostno skupino med registriranimi brezposelnimi, se je število brezposelnih zmanjšalo za 21,9 odstotka. Občutno, za 20 do 30 odstotkov, je medletno nižje število brezposelnih po vseh ravneh dosežene izobrazbe.

Maja se je na mesečni ravni brezposelnost zmanjšala v vseh območnih službah zavoda. Najhitreje se zmanjšuje na območju kranjske službe, kjer je upadla za 6,9 odstotka. Bolj kot na ravni države se je zmanjšala še v območnih službah Koper (4,9 odstotka), Nova Gorica (4,5 odstotka), Sevnica (4,1 odstotka) in Murska Sobota (3,9 odstotka). Upad je bil glede na april najmanjši v območni službi Novo mesto (2,3 odstotka).

Tudi v medletni primerjavi največje zmanjšanje brezposelnosti beležijo v območnih službah Kranj (36,6 odstotka), Koper (34,1 odstotka) in Nova Gorica (31,6 odstotka), najmanjše pa v območnih službah Novo mesto (15,2 odstotka) in Velenje (18,1 odstotka).

Delodajalci, med katerimi je bilo največ delodajalcev s področja predelovalnih dejavnosti, gradbeništva, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti, zdravstva in socialnega varstva ter gostinstva, so maja zavodu sporočili 16.564 prostih delovnih mest, 26,1 odstotka več kot aprila in 26,3 odstotka več kot maja lani. Največ povpraševanja je bilo po delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, čistilcih, strežnikih in gospodinjskih pomočnikih v uradih, hotelih in drugih ustanovah, delavcih za preprosta dela v visokih gradnjah in natakarjih.

Od januarja do maja se je na novo prijavilo 24.957 brezposelnih oseb, kar je devet odstotkov manj kot lani v tem času. Največ oseb se je prijavilo, ker jim je prenehala zaposlitev za določen čas (13.288). Prijavilo se je tudi 1880 iskalcev prve zaposlitve in 4243 presežnih delavcev in stečajnikov. V primerjavi z enakim lanskim obdobjem se je na zavodu prijavilo 6,4 odstotka manj iskalcev prve zaposlitve, 12,8 odstotka manj brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas in 24,2 odstotka manj presežnih delavcev in stečajnikov.

Povpraševanje po delavcih se je v petih mesecih glede na enako obdobje lani povečalo za 36,8 odstotka. Delodajalci so tako zavodu sporočili 76.181 prostih delovnih mest, največ so povpraševali po delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih in za preprosta dela pri visokih gradnjah.

Stopnja registrirane brezposelnosti, ki jo na podlagi statističnih podatkov o delovno aktivnih izračunavajo na zavodu, je bila marca pri 6,2 odstotka, kar je 0,4 odstotne točke manj kot februarja in 2,3 odstotne točke manj kot marca lani.

Kategorija: Novice


Jaz tebi!