PRIZNANJA ZA KAKOVOST RAZSTAVLJENIH IZDELKOV OZIROMA STORITEV — ZLATI CEH, SREBRNI CEH in BRONASTI CEH

| 11. 8. 2022
OZS bo na osnovi Pravilnika o priznanjih Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) in sicer od 44. do 50. člena na 54. Mednarodnem sejmu obrti in podjetništva v Celju (54. MOS), ki bo potekal od 14.09. do 18.09.2022, podelila:

 

PRIZNANJA ZA KAKOVOST RAZSTAVLJENIH IZDELKOV OZIROMA STORITEV — ZLATI CEH, SREBRNI CEH in BRONASTI CEH

 

K sodelovanju vabimo člane OZS, ki razstavljajo na 54. MOS, in sicer:

– obrtne obratovalnice, ki opravljajo gospodarsko dejavnost s statusom fizične osebe (s.p.),

– gospodarske družbe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost,

– posameznike,  ki  so  nosilci  obrtne  dejavnosti,  ali  lastniki  oziroma  solastniki zasebnega podjetja.

 

Strokovna komisija bo obiskala prijavljene razstavljavce in ocenila proizvode in storitve, ki bodo prijavljene ter najboljšim podelila sejemsko priznanje — Ceh.

 

Vse razstavljavce, ki se želijo prijaviti na razpis (v prilogi), prosimo, da ustrezno izpolnijo prijavnico (v prilogi) in jo pošljejo  najkasneje  do 05.09.2022  na  naslov:  Obrtno-podjetniška  zbornica  Slovenije, »Razpis-CEHI«, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana.

Prijavnice prispele po tem datumu ne bodo upoštevane!

 

Kontakt za dodatna vprašanja: Valentina Melkić, tel.: 01 58 30 541, e-mail: valentina.melkic@ozs.si.

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Novice


Jaz tebi!