Katalog

Označevanje alergenov v skladu z novo uredbo in aktivnosti sekcije

| 9. 4. 2014

V Uradnem listu je bila objavljena Uredba o izvajanju Uredbe (EC) 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (v nadaljevanju uredba), ki določa izvajanje uradnega nadzora in kazenske določbe. Uredba (EC) 1169/2011 sicer ureja področje splošnega označevanja živil. Uredba prinaša za nosilce živilskih dejavnosti kar nekaj novosti. Uredba v delu, ki se nanaša na obrate javne prehrane, stopi v veljavo 13.12.2014.

Sekcija za gostinstvo in turizem je na Upravo RS za varno, hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju UVHVVR ) pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje zaprosila za dodatna pojasnila glede označevanja alergenov v živilih, ki se prodajajo v obratih javne prehrane. Sekcija je hkrati opozorila na neizvedljivost označevanja alergenov v praksi pri gostincih in na morebitne velike dodatne administrativne in finančne obveznosti.

Ko bo UVHVVR  posredovala natančna navodila in pojasnila, kako izvajati določila uredbe v praksi, bo Sekcija o tem obvestila tudi vse člane Sekcije za gostinstvo in turizem. Ta uredba povzema  uredba evropske komisije 1169/2011, ki velja za vse države članice EU. V kolikor bodo določila uredbe veljala za vse gostince, se bo sekcija zavzemala, da bo uveljavitev uredbe decembra 2014, čim bolj enostavno za naše člane sekcije.

Kategorija: Gostinstvo in turizem


Jaz tebi!