Katalog

Rezultati volitev za poslance skupščine OOZ Sežana za mandatno obdobje 2014 – 2018

| 26. 5. 2014

Dne 23. maja 2014 so od 8. do 17. ure so na OOZ Sežana potekale volitve za poslance skupščine OOZ Sežana za mandatno obdobje 2014-2018 na naslednjih voliščih:

  • OOZ Sežana, v času od 8. do 17. ure 
  • Občina Hrpelje – Kozina, v času od 8. do 13. ure 
  • Občina Divača, v času od 8. do 13. ure
  • Občina Komen, v času od 8. do 13. ure

Po končanih volitvah ob 17. uri se je Volilna komisija sestala, odprla volilne skrinjice po posameznih voliščih in pričela s štetje glasovnic. Po končanem štetju je ugotovila:

  1.  da je bilo 529  volilnih upravičencev,
  2.  da je bilo prejetih 44 glasovnic za volitve poslancev skupščine, od tega je bilo 0 glasovnic neveljavnih.
  3.  da je v tednu od 19. do 22. maja 1 (en) član glasoval po pošti
  4.  da je skupno volilo 8,5 % volilnih upravičencev

Rezultati volitev so naslednji: 

Zap. Št. Priimek in ime Število glasov
1. Miklavec Alenka 15
2. Čeh Damjan 22
3 Pavlin Saša 21
4. Masten Adrijan 24
5. Dobec Milena 14
6. Bortolato Jernej 33
7. Mevla Emil 21
8. Skok Katja 25
9. Matjaž Gerželj 7
10. Škapin Milan 23
11. Škapin Tjaša 12
12. Čehovin Alojz 17
13. Bortolato Stanka 17
14. Vrečko Domen 19
15. Svetina Marko 25
16. Kavčič Patricija 21
17. Kravanja Igor 15
18. Lindič Matjaž 21
19. Zega David 18
20. Bele Simon 23
21. Gregorčič Radovan 19
22. Vetrih Katarina 10
23. Kamenšek Ivan 5
24. Pahor Karmen 21
25. Popovič Sašo 7
26. Glumac Radovan 22
27. Živic Borut 22
28. Filipčič Neva 15
29. Tulek Idriz 12
30. Čevnja Sandi 26
31. Derman  Robert 29
32. Ozbič Matjaž 19
33. Črnetič Bojan 6
34. Trampuž Marino 23
35. Renčelj Stanislav 22
36. Kavčič Matjaž 20

Za poslance skupščine Območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana  za mandatno obdobje 2014-2018 so izvoljeni: 

Zap. Št. Priimek in ime Število glasov
1. Bortolato Jernej 33
2. Derman Robert 29
3 Čevnja Sandi 26
4. Skok Katja 25
5. Svetina Marko 25
6. Masten Adrijan 24
7. Bele Simon 23
8. Škapin Milan 23
9. Trampuž Marino 23
10. Čeh Damijan 22
11. Glumac Radovan 22
12. Renčelj Stanislav 22
13. Živic Borut 22
14. Kaučič Patricija 21
15. Lindič Matjaž 21
16. Mevla Emil 21
17. Pahor Karmen 21
18. Pavlin Saša 21
19. Kavčič Matjaž 20
20. Gregorčič Radovan 19
21. Ozbič Matjaž 19
22. Vrečko Domen 19
23. Zega David 18

 

Volilna komisija:

Bogdan Franetič, predsednik

Klavdij Miklavec, član

Bojan Pirjevec (Slavko Cerkvenik, nadomestni član)

V skladu s Sklepom o razpisu volitev v organe OOZ Sežana za mandatno obdobje 2014 -2018 se novoizvoljeni poslanci skupščine sestanejo na prvi konsitutivni seji najkasneje v roku enega meseca po izvedbi volitev, kjer se v skladu s Sklepom in Statutom zbornice izvrši izvolitev organov in funkcionarjev zbornice:

– predsednika zbornice

– predsednika in dva člana nadzornega odbora

in imenuje člane Upravnega odbora, ki jih predlaga mandatar (novoizvoljeni predsednik).

 

Kategorija: Iz dela zbornice


Jaz tebi!