Katalog

Uskladitev obrtnih dovoljenj

| 26. 5. 2014

Obveščam vas, da se je 26.07.2013 spremenila Uredba o obrtnih dejavnostih (Ur.l RS 63/2013), ki določa obrtne dejavnosti, za opravljanje katerih je, zaradi varovanja življenja, zdravja in premoženja ljudi ali zaradi zagotavljanja varstva okolja, potrebna ustrezna poklicna usposobljenost in za opravljanje katerih si je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje. Med navedene dejavnosti po novi uredbi sodi tudi dejavnosti:

  • PEKA KRUHA IN PECIVA (šifra po SKD 10.710)
  • SLAŠČIČARSTVO (šifra po SKD 10.720)
  • IZOLATERSTVO (šifra po SKD 43.290)
  • PLESKARSTVO (šifra po SKD 43.310)
  • VULKANIZERSTVO (šifra po SKD 45.200  – popravilo, montaža in zamenjava zračnic in plaščev,uravnoteževanje koles)

Članom, ki omenjene dejavnosti opravljajo, svetujemo, da se v zadevi izdaje obrtnega dovoljenja čim prej oglasijo na OOZ Sežana v izogib morebitnim kaznim.

Dodatne informacije dobijo zainteresirani pri Petri Weber,  05 73 00 060.

 

Kategorija: Zakonodaja


Jaz tebi!