Katalog

Usposabljanje inštalaterjev o ravnanju z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini

| 2. 7. 2014

Območne obrtno-podjetniške zbornice Primorsko – notranjske regije so za inštalaterje energetike v Kopru izvedli štiridnevno usposabljanje ravnanju z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini. Usposabljanja se je udeležil tudi en član OOZ Sežana, Marinšek Silvo.  Usposabljanje je bilo razdeljeno na teoretični in praktični del. Slednji je potekal v novi obratovalnici koprskega obrtnika, Aleša Pucerja. Ob koncu usposabljanja so udeleženci opravili še izpit in s tem postali pooblaščeni serviserji, vpisani v seznam pooblaščenih serviserjev pri Agenciji RS za okolje. Spričevalo velja pet let. Udeleženci so bili z usposabljanjem zadovoljni, saj so pridobili tudi nova znanja.

Fotografije: Arhiv OOZ Koper

Kategorija: Iz dela zbornice


Jaz tebi!