Katalog

Gostinci pozor! Inšpektorji v teh dneh po različnih gostinskih lokalih nadzirajo kozarce in ugotavljajo pomanjkljivosti.

| 4. 8. 2014

Gostinec mora pijačo postreči v meroslovno ustreznih in označenih kozarcih v primeru, da pijačo prodaja po količini, ki jo natoči v kozarec, npr. pri prodaji točenega piva, odprtih sokov, odprtih vinih, žganih pijačah in podobno. Pijača, ki jo gostinec prodaja na takšen način, mora biti napolnjena do merilne črtice, označene na kozarcu. V primerih, ko gostinec ne postreže pijače v kozarcu, s katerim to pijačo tudi izmeri (npr. pri strežbi različnih žganih pijač ali nekaterih vin) in količino pijače izmeri v enem, postreže  pa v drugem, običajno večjem ali dekorativnem kozarcu, lahko uporabi t.i. prenosni kozarec. To pomeni, da pijačo najprej izmeri v meroslovno ustreznem kozarcu in jo potem prelije v kozarec, v katerem pijačo postreže. Avtomatski točilni aparati, ki jih nekateri gostinci uporabljajo pri merjenju iztočene žgane pijače, niso v skladu z meroslovnimi predpisi in se pri merjenju točenega žganja ne smejo uporabljati. V tem primeru je treba pijačo izmeriti le z meroslovno ustreznim kozarcem, opozarjajo inšpektorji. Meroslovno ustrezno označeni morajo biti tudi plastični kozarci, ki jih gostinci uporabljajo na različnih prireditvah na odprtem. Če se pijača prodaja v originalno zaprti embalaži (steklenici, plastenki), ni potrebno, da je kozarec meroslovno ustrezen, saj je cena pijače določena za vnaprej predpakirano pijačo v zaprti embalaži, na katero gostinec nima vpliva. Na uradu za meroslovje so v tem mesecu že začeli z nadzorom gostinskih lokalov, pri katerih preverjajo, ali gostinci uporabljajo meroslovno ustrezne kozarce, ko točijo pijačo po količini. Že pri prvih nadzorih inšpektorji ugotavljajo, da večina gostincev ne ve, kateri kozarci so meroslovno ustrezni in pravilno označeni ter kateri ne, saj večina med njimi verjame, da je že sama prisotnost merilne črtice na kozarcu dovolj, da ga lahko uporabljajo kot merilnega. V prvi fazi nadzornih pregledov bodo inšpektorji gostince v primeru uporabe neustreznih kozarcev samo opozarjali, v primeru, da ugotovljene nepravilnosti ne bodo odpravili v predpisanem roku, pa bodo posegli tudi po ostrejših ukrepih, saj je za takšen prekršek predpisana globa v višini 417 evrov za pravno osebo in 208 evrov za odgovorno osebo pravne osebe.«

Kategorija: Gostinstvo in turizem


Jaz tebi!