Katalog

Inštitut Jožef Stefan – Center za energetsko učinkovitost vabi k sodelovanju mala in srednja podjetja s področja URE in OVE

| 1. 9. 2014

Center za energetsko učinkovitost (CEU) je objavil razpis za mala in srednje velika podjetja, s katerim bo pomagal pri pripravi projektnih načrtov na področju učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE). Izmed vseh prijavljenih projektnih idej, ki jih bodo podjetja oddala do 22. septembra,  bo strokovna komisija izbrala 10 najboljših, ki bodisi ponujajo izboljšave na omenjenih dveh področjih, bodisi inovativne tehnologije ali rešitve. Preko tehnične podpore inštituta bo 10 izbrancev pripravilo poslovni načrt in ga decembra predstavilo potencialnim investitorjem na posebnem B2B dogodku.

Center za energetsko učinkovitost Inštituta Jožef Stefan poziva mala in srednja podjetja (MSP) k prijavi na razpis, preko katerega zbirajo projektne ideje iz dveh področij: izboljšanja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije ter inovativnih tehnologij oz. rešitev za večjo energetsko učinkovitost. Rok za oddajo prijave je 22. september in strokovna komisija bo izmed vseh idej izbrala 10 najboljših, pri čemer bo upoštevala merilo primernosti in izvedljivosti (finančne, tržne, tehnične) projektne ideje. Zmagovalnim podjetjem bo ponudila tehnično podporo pri pripravi projektnega ali poslovnega načrta, ter z njimi aktivno sodelovala med 6. oktobrom, ko bodo objavljeni najboljši projekti, ter začetkom decembra, ko bodo ideje predstavljene potencialnim investitorjem. V prvi polovici decembra bo namreč v Ljubljani potekal zaključni business to business (B2B) dogodek, na katerem bodo podjetja v kratkih, 10-minutnih predstavitvah poslovni načrt predstavila potencialnim investitorjem.

Razpis poteka v okviru širšega projekta Ecofunding , ki združuje strokovnjake na področju energetike in zelenega poslovanja. Projekt je financiran s strani programa MED, ki je nadnacionalni program evropskega teritorialnega sodelovanja in je doslej 144 projektov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) sofinanciral do 85-odstotne stopnje.  Partnerji na projektu nudijo podporo  podjetjem, da razvijejo svoje poslovne in naložbene načrte. Načrtovano je,  da se v okviru projekta skupno pregleda in diagnosticira 360 MSP, pripravi 45 naložbenih načrtov ter 20 podjetijem omogoči dostop do finančnih sredstev za razvoj projektov.  Poleg tega bo organiziranih 9 business to business (B2B) dogodkov za spodbujanje neposrednih stikov med investitorji in podjetniki, hkrati pa bo na voljo tudi spletna platforma za iskanje zagonskih sredstev na nadnacionalni  in EU ravni. »Povezovanje investitorjev in MSP-jev je ena od ključnih točk, kamor je potrebno dodatno usmeriti energijo tako v Sloveniji kot v EU. Še posebej se v Inštitutu Jožef Stefan zavedamo pomena medregijskega povezovanja in ravno s takšnimi projekti se krepijo sodelovanja na strateških energetskih področijih URE in OVE, opredeljenih v Lizbonski in Goteborški strategiji. S tem odpiramo meje, povezujemo strokovnjake z omenjenih področij, predvsem pa omogočamo naprednim poslovnim idejam preboj v svet,« je povedala Polona Lah, koordinatorka projekta na Inštitutu Jožef Stefan.

Ecofunding platforma je integrirana platforma finančnih virov, namenjena energetsko in zeleno usmerjenim malim in srednjim podjetjem (MSP) v sredozemski regiji. Povezuje torej investitorje in zelena podjetja v Italiji, Franciji, Španiji, Grčiji, na Portugalskem, Hrvaškem, Cipru ter v Sloveniji. Ecofunding MSP-jem pomaga pri izvedbi projektov energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije in zelenih poslovnih idej. S preseganjem državnih mej je preko 100 podjetjem ali poslovnim idejam že omogočila, da postanejo resničnost. Hkrati pa je številnim pomagala pri finančnih orodjih, kontaktu z investitorji in iskanju finančnih sredstev ali pri razvoju poslovnega načrta. 

Več informacij: Mojca Šteiner, odnosi z javnostmi za razpis Ecofunding v Sloveniji, + 386/40-120-771,  ms.mojca.steiner@gmail.com

Kategorija: Javni razpisi


Jaz tebi!