Katalog

Spletno orodje za pripravo načrta promocije zdravja

| 11. 9. 2014

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) kot eno od temeljnih obveznosti delodajalcev predpisuje načrtovanje, izvajanje aktivnosti promocije zdravja ter spremljanje izvedenih aktivnosti. Praksa kaže, da imajo prenekateri delodajalci težave z izvajanjem navedenih obveznosti. Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije je v okviru projekta PRO ZA STO izdelala  spletno orodje, ki delodajalcem omogoča, da na enostaven način po postopnih korakih izvedejo analizo zdravstvenega stanja zaposlenih, izdelajo načrt promocije zdravja za svoje podjetje ter pripravijo dokumentacijo potrebno za spremljanje izvajanja aktivnosti in evalvacijo.  Prav tako so podrobneje predstavljene vsebine, ki jih lahko uvrstimo  v programe promocije zdravja, saj se je pokazalo, da veliko delodajalcev napačno misli, da so to zgolj aktivnosti povezane s športome svoje člane obvestite o spletnem orodju za pripravo načrta promocije zdravja, ki ga je naredila OZS in ga najdete spletni strani rubrike Varnost in zdravje pri delu pod svetovalnim centrom:  http://www.ozs.si/Začlane/Svetovalnicenter/Varnostinzdravjepridelu/Načrtpromocijezdravja.aspx

 

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana


Jaz tebi!