Katalog

Promocija zdravja na delovnem mestu in pravilniki – delodajalci ne spreglejte!

| 6. 12. 2014

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) kot eno od temeljnih obveznosti delodajalcev predpisuje načrtovanje, izvajanje aktivnosti promocije zdravja ter spremljanje izvedenih aktivnosti. Na OZS so v okviru projekta PRO ZA STO, izdelali  spletno orodje, ki delodajalcem omogoča, da na enostaven način po postopnih korakih izvedejo analizo zdravstvenega stanja zaposlenih, izdelajo načrt promocije zdravja za svoje podjetje ter pripravijo dokumentacijo potrebno za spremljanje izvajanja aktivnosti in evalvacijo.  Prav tako so podrobneje predstavljene vsebine, ki jih lahko uvrstimo  v programe promocije zdravja, saj se je pokazalo, da veliko delodajalcev napačno misli, da so to zgolj aktivnosti povezane s športom. Spletno orodje najdete spletni strani rubrike Varnost in zdravje pri delu pod svetovalnim centrom:

http://www.ozs.si/Začlane/Svetovalnicenter/Varnostinzdravjepridelu/Načrtpromocijezdravja.aspx.

Za člane zbornice so na zbornici na voljo vzorci dveh pravilnikov, ki so jih delodajalci dolžni sprejeti v svoji obratovalnici in sicer:

  • Pravilnik za zavarovanje zaposlenih pred nadlegovanjem, trpinčenjem, nasiljem in drugimi oblikami psihosocialnega tveganja na delovnem mestu in osnutkom
  • Pravilnika o izvajanju kontrole alkoholiziranosti na delovnem mestu in dela pod vplivom prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi

Kategorija: Zakonodaja


Jaz tebi!