Katalog

Slovenski podjetniški sklad (SPS) bo predvidoma v kratkem objavil razpis za MIKROKREDITE za mikro in mala podjetja imenovan P7

| 22. 12. 2014

Slovenski podjetniški sklad (SPS) bo predvidoma zadnje dni leta 2014 objavil razpis za Mikrokredite za mikro in mala podjetja, imenovan (P7) in predstavlja posojila, ki jih podjetja najamejo neposredno pri Skladu.

Podjetja bodo lahko najela kredit za:

 • obratna sredstva
 • investicije
 • ali pa kombinacijo obojega

Predmet razpisa bodo mikrokrediti v višini do 25.000,00 EUR z ročnostjo največ do 5 let. Obrestna mera bo predvidoma fiksna in znašala 3,5% letno. Za zavarovanje kredita bo potrebno zagotoviti dve menici podjetja in poroštvo vsaj enega lastnika podjetja. Za popolno vlogo bo moralo podjetje pripraviti le 3 dokumente:

 • prijavni list,
 • predstavitveni načrt s finančno prilogo ter
 • priložiti bonitetno dokazilo S.BON-1, ki jo pridobi na Ajpes-u. Na razpisu bodo lahko sodelovala le podjetja z bonitetno oceno od SB1 do vključno SB7, izhajajoč iz obrazca S.BON-1.

Podatki o ponudbi kreditov (glede na predhodni razpis, objavljen začetek leta 2014) :

 • Višina kredita: od 5.000 EUR do 25.000 EUR
 • Obrestna mera: 3,5 % fiksna obrestna mera
 • Zavarovanje: 2 x menica podjetja in poroštvo vsaj enega lastnika podjetja
 • Ročnost kredita: od 12 do 60 mesecev
 • Moratorij: do 6 mesecev (vključen v odplačilno dobo kredita)
 • Stroški odobritve: 0,5 % enkratno, ob odobritvi

Razpis bomo, ko bo objavljen, objavili tudi na naši spletni strani.

Kategorija: Javni razpisi


Jaz tebi!